Gemeente Bergen op Zoom


Natuurrandzone op de Bergse Plaat

Onlangs heeft het college van Bergen op Zoom besloten dat ook de laatste werkzaamheden in de natuurrandzone op de Bergse Plaat opgepakt gaan worden.

Met de aanleg van het Reimerswaalpark is een belangrijk recreatiegebied voor de bewoners van de Bergse Plaat gerealiseerd. Met name het gebied rond de Snoekplas is nu een aangenaam wandelgebied waar men dicht bij huis kennis kan maken met de natuur. Afgelopen voorjaar hebben er verscheidene watervogels gebroed. Ook de nieuwe zwaluwwand is een groot succes. Vrijwel alle nestgelegenheden in de wand worden bewoond. Informatieborden rond de Snoekplas zullen in de toekomst meer vertellen over het dieren- en plantenleven hier.

De Snoekplas met de zwaluwwand

De Snoekplas met de zwaluwwand en het Markiezaatsmeer.

Aansluitend op de Snoekplas ligt de zogenaamde natuurrandzone. Deze zone vormt samen met de Snoekplas en het paaigebied langs de Binnenschelde een fraai wandelgebied. Het Markiezaatsgebied, wat niet betreden mag worden, kan vanaf de natuurrandzone goed aanschouwd worden. Met name voor de mensen die een wat langere wandeling willen maken is deze koppeling van natuurgebiedjes aan de stadsrand erg aantrekkelijk.

Het enige wat nu nog ontbreekt zijn enkele delen van de geplande bufferbeplanting en een deel van het wandelpad. De geplande vlonderbruggen zijn inmiddels wel gerealiseerd. Omdat de natuurrandzone erg nat is, kunnen de paden alleen in de zomer, bij langdurig droog weer, worden aangelegd. Het is nu de bedoeling om begin augustus de paden aan te leggen. De beplanting volgt in de herfst.

Om de paden aan te kunnen leggen zal enig grondverzet nodig zijn. Tegelijkertijd zullen ook de 'binnenterreintjes' bij Fonteinkruid/Schorrenkruid en Lamsoor/Zeekraal worden afgewerkt. De terreintjes worden op de juiste hoogte gebracht en van het najaar beplant.

Al deze werkzaamheden hebben naast het voordeel voor de wandelaars nog een voordeel. Door de uitbreiding van het aantal bomen en struiken op de Bergse Plaat kunnen er meer vogels broeden. Dit levert een bijdrage aan het herstel van het natuurlijk evenwicht op de Plaat zodat een eind aan de muggenoverlast sneller dichterbij komt.

Deel: ' Natuurrandzone op de Bergse Plaat, Bergen op Zoom '
Lees ook