Rabobank Nederland

Dit is een gezamenlijk persbericht van MKB-Nederland en Rabobank Nederland
NAUWERE SAMENWERKING MKB-NEDERLAND EN RABOBANK

28 januari 2000

MKB-Nederland en de Rabobank gaan nauwer samenwerken. De voorzitter van MKB-Nederland, Hans de Boer, en de voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, Hans Smits, hebben hiertoe vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking is gericht op het verder ontwikkelen van het Midden- en Kleinbedrijf en het bevorderen van het ondernemersklimaat in Nederland. De Rabobank zal in het kader van deze overeenkomst de komende jaren enkele miljoenen guldens beschikbaar stellen voor projecten die door de twee partners samen geselecteerd worden. Het gaat voorlopig om een overeenkomst voor vier jaar.

Hoofddirectie voorzitter Hans Smits in een toelichting op de overeenkomst: "Samen met MKB-Nederland willen we op een aantal terreinen nieuwe dynamiek genereren ten behoeve van ondernemers in het mkb. Het gaat hierbij o.m. om de versterking van de sociaal-economische structuur van het mkb in een aantal regios en om verdere verbetering van de kwaliteit van het ondernemerschap. Onze inspanningen blijven niet beperkt tot deze samenwerking met de centrale koepel MKB-Nederland. Overal in het land zijn de lokale Rabobanken, die samen zon 40% van het Nederlandse mkb bedienen, nauw betrokken bij activiteiten van ondernemersgroepen. De vandaag getekende overeenkomst beschouwen we als een belangrijke aanvulling op deze lokale activiteiten."

De voorzitter van MKB-Nederland, Hans de Boer, lichtte de overeenkomst als volgt toe: "MKB-Nederland werkt met vele partijen samen als het gaat om de belangen van ondernemers. Samenwerking met de Rabobank ligt daarbij voor de hand, omdat we samen zon 70% van de mkb-ondernemers vertegenwoordigen. Onze relatie is dan ook al een zeer langdurige en ik vertrouw er op dat we met deze overeenkomst onze relatie verder intensiveren en uitbouwen."

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Nauwere samenwerking MKB-Nederland en Rabobank '
Lees ook