Nuffic

Persberichten

Den Haag, 28 oktober 1999

Navo stelt onderzoeksbeurzen beschikbaar voor jonge afgestudeerden

Ook dit jaar stelt de Navo weer een aantal beurzen beschikbaar voor studenten die na hun afstuderen nog een jaar onderzoek willen doen. Het gaat om een bedrag van 240.000 Belgische frank.

Periodiek wijst de Navo nieuwe onderzoeksvelden aan. Voor de periode 2000 - 2002 zijn dat vijftig jaar Navo, transatlantische relaties, mediterrane dialoog, de rol van de Navo in vredesoperaties, de uitbreiding van de Navo en de relaties met Rusland en de Oekraïne. Bijzondere voorwaarde is, dat de beurzen niet gebruikt mogen worden voor promotie-onderzoek.

Aanvragen dienen uiterlijk op 31 december 1999 te zijn ingediend. Formulieren en nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Nuffic, afdeling Communicatie, tel. (070) 42 60 200, e-mail: nuffic@nuffic.nl.

Deel: ' Navo onderzoeksbeurzen voor jonge afgestudeerden '
Lees ook