FNV

'Nawijn moet exorbitante leges terugdraaien'

"Exorbitant." Zo noemen 12 organisaties - waaronder de FNV - de legesverhogingen die vreemdelingen moeten betalen voor het aanvragen of verlengen van een verblijfsvergunning. In een brief vragen zij minister Nawijn de verhogingen terug te draaien. De per 1 januari 2003 ingevoerde verhoging van de leges heeft geleid tot schrijnende problemen voor een groot aantal gezinnen. De 12 organisaties, die in de praktijk dagelijks worden geconfronteerd met deze problemen, doen een klemmend beroep op de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie om de verhoging, variërend van 300% tot meer dan 1.000%, ongedaan te maken.

Zo moet bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen voor een eenvoudige verlenging maar liefst 1140 euro betalen, zelfs als de aanvraag wordt afgewezen. Met een groot aantal concrete voorbeelden tonen de organisaties aan dat de verhoging leidt tot onacceptabele situaties. Slechts enkele gemeenten bieden met bijzondere bijstand hulp.

De verhoging is volgens de minister bedoeld om de afdoening van aanvragen van reguliere verblijfsvergunningen kostendekkend te maken. De uitwerking daarvan in concrete gevallen is echter onredelijk, aldus de organisaties in hun brief. Want de feitelijke kosten van behandeling van de meeste aanvragen zijn gering. Daarbij komt dat de legesverhoging niet consistent is, vergeleken met andere wetgeving en bovendien in strijd met internationale verdragen.

De brief is ondetekend door:

* FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
* Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
* Inspraakorgaan Turken (IOT)

* Landelijke Vereniging van instituten voor Sociaal Raadsliedenwerk (LVSR)

* Lize, overlegorgaan Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen
* Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
* Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs (SMT)
* Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam
* Stichting Rechtsbijstand Asiel Noordoost Nederland
* Stichting Rechtsbijstand Asiel `s-Hertogenbosch
* Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN)
* VluchtelingenWerk Nederland

* Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen (WRV)
21 februari 2003

Deel: ' Nawijn moet exorbitante leges terugdraaien '
Lees ook