NCD

NCD-Commissie werkt aan optieregelingen

Door een aantal in de publiciteit gekomen incidenten zijn optieregelingen van grote ondernemingen in opspraak gekomen. Het NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen heeft daarom een commissie in het leven geroepen die meer helderheid moet verschaffen rond de mogelijkheden van optieregelingen. Binnen enkele maanden verwacht de commissie te komen met een handreiking voor commissarissen en directeuren.

Optieregelingen zijn een nog tamelijk nieuwe vorm van honorering van bestuurders en worden vastgesteld door commissarissen. De handreiking moet er toe leiden dat de beoogde doelstellingen van optieregelingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en ongewilde negatieve effecten worden vermeden.

De NCD-Commissie bestaat uit: prof. dr J.R. Glasz (voorzitter), hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Amsterdam en commissaris bij diverse ondernemingen; prof. drs C.A.J. Herkströter RA, voormalig president directeur N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en thans hoogleraar Internationaal Management aan de Universiteit van Amsterdam; A.H. Lundqvist, algemeen directeur IBM Nederland N.V.; S.L.J. Graafsma RA, directeur KPMG Accountants; mr. M.R. Spaans, senior consultant Towers Perrin; mr. P.A.M. Witteveen, advocaat bij Trenité Van Doorne en drs. W.J. Bos, directeur NCD.


----------------------------------------------------------------------


-------------------------------------

Deel: ' NCD-Commissie werkt aan optieregelingen '
Lees ook