De Unie


NCD:Unieleden akkoord met Soc Begeleidingsregeling

25 maart 2003 - De Unie-leden zijn akkoord gegaan met de Sociale Begeleidingsregeling van de NCD Handelsvestigingen Divisie Bouwmaterialen voor de periode 15 maart 2003 t/tm 14 maart 2005.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Ed Lecomte
Bedrijfsgroep Voorzitter

* Intropagina Groothandel

dinsdag, 25 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' NCD Unieleden akkoord met Sociale Begeleidingsregeling '
Lees ook