De Unie


NCD: Uw stem inzake Soc Begeleidingsregeling

12 maart 2003 - Op dinsdag 11 maart jl. was er een personeelsbijeenkomst te Vianen. Voornaamste onderwerp van gesprek was de recent tussen uw directie en de vakbonden overeengekomen Sociale Begeleidingsregeling voor de Handelsvestigingen Divisie Bouwmaterialen.

In samengevatte vorm is de regeling toegelicht en zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. Daarna is gevraagd om een stemming door de aanwezigen. Dit, voor de formele goedkeuring namens vakbonden. Diverse vakbondsleden hebben daarop aangegeven deze tekst te kort van tevoren te hebben ontvangen om op dat moment al een oordeel te kunnen vellen. En alhoewel dit uitstel ook negatieve effecten heeft, is dit naar de mening van De Unie een begrijpelijk en te respecteren verzoek! Uiteindelijk gaat het hier om een voor u en/of uw collega's belangrijke beslissing. Niet alleen op korte, maar ook op langere termijn! Daarom krijgt u wat meer tijd en wordt u gevraagd om in antwoord op dit schrijven al dan niet uw goedkeuring te verlenen.

De Unie geeft u een positief stemadvies.
Natuurlijk valt een maatregel, waarbij maar liefst 70 arbeidsplaatsen komen te vervallen, moeilijk volledig te compenseren door een sociaal plan. Maar dat kan wel zo goed als mogelijk. En daar is hier sprake van. De Unie is van mening dat bijgevoegde Sociale Begeleidingsregeling de 'toets der kritiek' goed kan doorstaan. En om die reden geven wij u het advies wel uw goedkeuring te verlenen.

Als u belangstelling heeft voor de sociale begeleidingsregeling, dan kunt U contact met ons opnemen. Ook voor eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende (010-2846649).

Met vriendelijke groet,

Ed C.P. Lecomte
Bestuurder

* Intropagina Groothandel

woensdag, 12 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' NCD Uw stem inzake Soc Begeleidingsregeling '
Lees ook