PERSBERICHT

NCP juicht komst één abonnement voor Chipknip/Chipper toe

Leidschendam, augustus 1999 - Het Nationaal Chipcard Platform (NCP) heeft verheugd gereageerd op de aankondiging dat het convenant dat door de Chipknip- en Chipperuitgevende banken in maart jl. gezamenlijk werd gesloten, nu ook leidt tot één abonnement voor PIN, Chipknip en Chipper vanaf 1 september. Dit besluit sluit volledig aan bij het streven van het NCP naar samenwerking, multifunctionaliteit en interoperabiliteit.

Als gevolg van het bankenconvenant wordt ook vanaf 1 september 1999 gestart met het ombouwen van de betaalautomaten in het midden- en klein bedrijf, zodat er zowel met Chipknip als Chipper kan worden betaald. Daardoor wordt het voor consumenten mogelijk bij de automaten beide kaarten te gebruiken.

Afsprakenstelsel OIC
Samenwerking, multifunctionaliteit en interoperabiliteit zijn de basisprincipes van de Open Infrastructuur voor Chipkaarttoepassingen (OIC). Het NCP heeft hiervoor een afsprakenstelsel ontwikkeld op administratief, organisatorisch, juridisch en technisch gebied, dat de officiële status heeft gekregen van Nationale PraktijkRichtlijn (NPR 7402). Meerdere partijen hebben elkaar reeds op grond van deze basisprincipes gevonden. Het tempo waarin dat gebeurt, is echter een zaak van de partijen zelf. Uitvoering van de OIC is en blijft een zaak van de markt.

Stichting Nationaal Chipcard Platform, Postbus 262, 2260 AG Leidschendam. Tel. 070 - 301 0817.

Nationaal Chipcard Platform
De Stichting Nationaal Chipcard Platform (NCP) is in 1994 opgericht als nationaal overlegplatform voor bedrijfsleven en overheid, om bij te dragen aan een verantwoorde invoering van chipkaarttechnologie. Het streven naar multifunctionaliteit en interoperabiliteit werd geconcretiseerd in het afsprakenstelsel Open Infrastructuur voor Chipkaarttoepassingen (OIC), dat de officiële status kreeg van Nationale PraktijkRichtlijn. Naast voorlichting over de toepassingsmogelijkheden van chipkaarttechnologie ziet het NCP het uitdragen van dit afsprakenstelsel als zijn belangrijkste taak.

Voor meer informatie over het NCP: https:// www.ncp.nu
__________

Informatie voor de redactie:

Influx PR Stichting Nationaal Chipcard Platform Yvette ten Vaarwerk Dhr. J. van Arkel Tel.: 055 - 366 30 34 Tel. 070 - 301 0817. E-mail: pr influx@cs.com E-mail: ncp@bart.nl

Deel: ' NCP juicht komst één abonnement voor Chipknip/Chipper toe '
Lees ook