Nieuws van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap

In Memoriam Prof dr. F. Schwarz

19 april 1999

Tijdens de januari-vergadering van de Centrale Commissie werd stil gestaan bij het overlijden van professor F. Schwarz en rabbijn B. Drukarch. Dr. H.A. Markens, voorzitter van het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap, memoreerde de heer Schwarz die vele jaren achtereen deel uitmaakte van de Centrale Commissie, de Permanente Commissie en de Raad en het Bestuur van het Opperrabbinaat Utrecht / Interprovinciaal Opperrabbinaat. Gedurende twee bestuursperioden was de heer Schwarz lid van de Permanente Commissie. De heer Markens bracht in herinnering hoe hij tijdens vergaderingen van de Permanente Commissie vaak met ingehouden adem naar hem heeft geluisterd. Professor Schwarz bezat het unieke vermogen een probleem snel te analyseren en vervolgens de wegen aan te geven hoe dit probleem moest worden opgelost. Een bijzondere eigenschap, waarop velen van ons jaloers zullen zijn, bezat de heer Schwarz. Hij kon zijn standpunt in een regel en in enkele seconden formuleren, daar waar anderen wellicht vele minuten voor nodig hadden. De heer Markens besloot zijn herinneringsrede met de woorden: "Het NIK verliest in Frits Schwarz een uniek bestuurder, die ons in vele gremia, waaronder het CIDI en het OJEC, op voortreffelijke wijze heeft vertegenwoordigd."

Zoekwoorden:

Deel: ' Ned-Israelitisch Kerkgenootschap herdenkt prof. Schwarz '
Lees ook