Nieuws van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap

In Memoriam Rabbijn B. Drukarch

19 april 1999

Op 14 december 1998 - tweede dag Chanoeka overleed rabbijn Barend Drukarch, die vele jaren als rabbijn binnen het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap heeft gewerkt. NIK-voorzitter H.A. Markens benadrukte in het bijzonder de verzetsdaden van rabbijn Drukarch in de oorlog en citeerde daarbij uit "Joden in verzet 1940-1945".

Op pagina 76 wordt aandacht besteed aan ondergedoken orthodoxe Joden: "Deze mensen probeerden de spijswetten na te leven en religieuze rituelen te volgen, waarvoor speciale voorzieningen noodzakelijk waren. Bij hen bevond zich Barend Drukarch. Hij had in Amsterdam een rabbijnenopleiding gevolgd en kreeg tijdens de eerste bezettingsjaren allerlei baantjes - van leraar Hebreeuws en voorzanger tot vervaardiger van gummi regenjassen. In mei 1943 dook hij met zijn echtgenote onder. Op een bepaald moment was er bij een groep onderduikers iemand overleden. Rabbijn Drukarch zorgde er met anderen voor dat het lijk werd gewassen en begraven volgens de voorschriften. Deze groep onderduikers zorgde ook voor gebedsriemen en matzes met Pesach. Bovendien hielden zij synagogediensten aan de Nieuwe Keizersgracht, waaraan Rabbijn Drukarch regelmatig deelnam." Rabbijn Drukarch heeft zich in de oorlog als een held gedragen en heeft zelfs in deze moeilijke tijd geprobeerd Joden als Joden te laten leven met gevaar voor eigen leven.=20

Na de oorlog heeft Rabbijn Drukarch tal van onderdelen van het NIK - IPOR, Den Haag en Amsterdam - vele diensten bewezen. Ook maakte hij vele jaren deel uit van het Opperrabbinaat voor Nederland en zijn opvolger de Wa'ad Harabaniem. De NIK-voorzitter wees er tenslotte op dat wij rabbijn Drukarch z.ts.l veel dank zijn verschuldigd.

Deel: ' Ned-Israelitisch Kerkgenootschap herdenkt rabbijn Drukarch '
Lees ook