N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

Groenlo, 6 Augustus 2001

Nedap N.V. zal de komende maanden ruim honderd parkeeraccommodaties van Q-Park Beheer BV uitrusten met een klantenpassysteem voor regelmatige bezoekers. Beide ondernemingen hebben hier vandaag overeenstemming over bereikt. Het klantenpassysteem verschaft deelnemende automobilisten snel en comfortabel toegang tot alle parkeergarages van Q-Park. Bovendien genieten Q-Park klanten naast comfortabele toegangsverlening ook het voordeel dat ze altijd, ongeacht openingstijden, toegang kunnen verkrijgen tot de Q-Park parkeeraccommodaties. Tevens maakt het systeem het mogelijk om door het gehele land in de Q-Park garages te parkeren, waarvoor maandelijks een gespecificeerde rekening ontvangen wordt. Contant geld en wachten bij betaalautomaten behoren voor de gebruikers van het systeem binnenkort dan ook tot het verleden. Na de landelijke invoering in de Nederlandse garages wil Q-Park het Nedap-systeem ook in haar buitenlandse vestigingen implementeren.

Nedap's expertise op het gebied van zowel voertuigidentificatie als van toegangscontrole heeft geresulteerd in een totaaloplossing, waarmee de automobilist parkeergarages van Q-Park snel, comfortabel en zonder handelingen in- en uit- kan rijden. De automobilist hoeft dus niet zijn arm uit te strekken om zijn pas aan te bieden. Het systeem verleent het voertuig al rijdend toegang tot de accommodatie. Het gaat hier om een combinatie van Nedap's voertuigidentificatiesysteem Trans-IT®, dat wordt geïntegreerd in bestaande parkeermanagement systemen. Trans IT® maakt gebruik van gepatenteerde microgolf identificatie technologie, dat herkenning van voertuigen op grote afstand zonder te stoppen mogelijk maakt. Trans-IT® heeft zich gedurende enkele 'pilots' in de afgelopen maanden als zeer betrouwbaar bewezen. Met de totale investering is een bedrag van meerdere miljoenen guldens gemoeid.

Q-Park BV beheert en exploiteert 100 parkeeraccommodaties, verspreid over heel Nederland, en is daarmee marktleider op dit terrein. Enkele van de meest bekende locaties zijn Laakhaven in Den Haag en Museumplein in Amsterdam. In de ons omringende landen exploiteert Q-Park locaties in België, Duitsland en Groot-Brittannië. De invoering van het Q-Park klantenpassysteem is het meest omvangrijke geautomatiseerde voertuigidentificatie project in de wereld tot nu toe en zal in het najaar operationeel zijn.

Niet voor publicatie:

Voor nadere informatie:
Evelien Krabben
Nedap IT Logistic
0544-471704
e-mail: evk@nedap.nl

Deel: ' Nedap verzorgt klantenpassysteem Q-Park Beheer '
Lees ook