Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MIN FIN: Verdragsonderhandelingen Saudi-Arabie

Persbericht

No 01/262 Den Haag 28 september 2001

Verdragsonderhandelingen Saudi-Arabie

Naar verwachting zal Nederland begin november 2001 besprekingen aangaan met Saudie-Arabie teneinde met dit land te komen tot een algemeen verdrag tot het vermijden van dubbele belasting. Belanghebbenden die met het oog op de te voeren besprekingen de aandacht van het Ministerie van Financiën willen vestigen op voor hen van belang zijnde aangelegenheden betreffende (dubbele) belasting in de relatie met Saudie-Arabie, kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot het Ministerie van Financien, Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Met het oog op de voorbereiding van de te voeren besprekingen is het gewenst dat de problemen duidelijk worden gesteld en deze uiterlijk op 15 oktober worden gemeld.

Woordvoerder: drs. R. Dolstra
Tel.nr.: 070 - 342 8948

28 sep 01 12:58

Deel: ' Nederland bespreekt belastingverdrag met Saudi-Arabie '
Lees ook