Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken

27 augustus 2001

Nederland partij bij facultatief protocol bij VN-Vrouwenverdrag

De Rijksministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Verstand mee ingestemd om Nederland partij te laten worden bij het facultatief protocol bij het VN-Vrouwenverdrag. Dit protocol bevat een procedure die groepen of individuele vrouwen de kans geeft bij de Verenigde Naties een klacht in te dienen over mensenrechtenschendingen bij vrouwen.

De klachtenprocedure biedt vrouwen de mogelijkheid om direct aanspraak te maken op de rechten die in het VN-Vrouwenverdrag zijn vastgelegd. Een vrouw die vindt dat zij bij de hoogste instantie binnen haar eigen land haar recht niet heeft kunnen halen, kan een beroep doen op een comite van deskundigen van de Verenigde Naties in New York. Daarnaast kan iedereen een beroep doen op het comite om een onderzoek in te stellen naar ernstige of systematische schendingen van de mensenrechten van de vrouw in een bepaald land.

De Rijksministerraad heeft ermee ingestemd dat het facultatief protocol voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Vervolgens zal het protocol met het advies van de Raad van State ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd. Na de goedkeuring van het parlement wordt het protocol in Nederland van kracht.

RVD, 24.08.2001

Deel: ' Nederland bij facultatief protocol VN-vrouwenverdrag '
Lees ook