Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 021 Datum: 01-02-2000

NEDERLAND BLIJFT IN TREK BIJ BUITENLANDSE INVESTEERDERS

In 1999 zijn 85 buitenlandse bedrijven door het ministerie van Economische Zaken gecontracteerd om zich in Nederland te vestigen. Dit levert ruim 5000 arbeidsplaatsen op en een investeringsbedrag van 1,1 miljard gulden. Het gaat hier om de vestiging van hoofdkantoren, distriebutiecenra of Call-centers. Deze cijfers zijn afkomstig van het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland (CBIN), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Het CBIN richt zijn activiteiten vooral op potentiele investeerders in het buitenland die een nieuwe vestiging in Europa willen openen.

65 % van deze gecontracteerde bedrijven zijn afkomstig uit Noord-Amerika, zij zorgen voor 85 % van de arbeidsplaatsen en 83 % van het investeringbedrag over 1999. Daarna komt Azie (29% van de bedrijven, 13% arbeidsplaatsen en 12% van het investeringbedrag). Europa is slechts goed voor 6% van de bedrijven, 2% arbeidsplaatsen en 5%van het investeringsbedrag. Dat Europa achteblijft is niet verwonderlijk. Potentiele Europese investeerders hebben minder hulp nodig van de Nederlandse overheid bij het vergaren van informatie over het Nedrlandse vestigingsklimaat.

Nederland IT-Gateway to Europe Sinds enkele jaren vormen de ICT bedrijven het leeuwendeel van de buitenlandse investeerders in Nederland. Dit jaar 50%. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa. Opvallend is de aantrekkingskracht van Amsterdam en omgeving voor deze sector. Aanwezigheid van andere ICT bedrijven, de concentratie van kennis en een hoogwaardige, breedbandige, elektronische infrastructuur hebben een grote aantrekkingskracht. Naast de ICT bedrijven zijn de biotechnologie, medische technologie en de Chemie prominente sectoren die Nederland weet aan te trekken.

Het resultaat van het afgelopen jaar werd qua arbeidsplaatsen slechts overtroffen in 1998. De lichte terugval kan worden verklaard door de economische crisis in Azie, als gevolg waarvan de toestroom van projecten uit dit deel van de wereld is afgenomen.

Toekomstverwachtingen De verwachtingen voor het jaar 2000 zijn positief. De economie van de Verenigde Staten is onverminderd sterk en Amerikaanse bedrijven tonen zich zeer actief in Europa. Daarnaast kondigt zich een herstel aan van de investeringen uit Japan. In het afgelopen half jaar was er sprake van een sterke toename van het aantal Japanse bedrijven dat in het kader van een voorgenomen investeringsprojecten voor een orientatiebezoek ('fact finding trip') naar Nederland kwam. Derde reden voor optimisme is de aanhoudend sterke groei van Internetgerelateerde bedrijvigheid. Nederland kan op dat vlak zijn troeven blijven uitspelen.

Deel: ' Nederland blijft in trek bij buitenlandse investeerders '
Lees ook