Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nederland doet oproep om cfk productie in EU eerder af te bouwen (26-6-2002)


Nederland heeft de andere cfk producerende EU landen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Griekenland opgeroepen om vrijwillig de cfk productie te beëindigen per 2006. Dat is 5 jaar eerder dan afgesproken in het Montreal Protocol.

Minister Pronk vindt het van groot belang om het gebruik van ozonaantastende stoffen wereldwijd zo spoedig mogelijk te beëindigen. Wereldwijd is er een overproductie aan cfk's. Dat betekent dat cfk's goedkoop zijn en geschikte alternatieven die minder belastend zijn voor het milieu niet de kans krijgen. Op 11 december 2001 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een eerdere sluiting van de cfk producent Honeywell in Weert (eind 2005 in plaats van eind 2010). Met deze vrijwillige vervroegde sluiting loopt Nederland 5 jaar voor op de formele afspraken zoals besloten in het Montreal Protocol van 1999. Het Montreal Protocol valt onder het Verdrag van Wenen, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitbanning van ozonaantastende stoffen.
Cfk's worden onder andere gebruikt in koelvriesapparatuur. Cfk's zijn schadelijk voor het milieu, omdat zij de ozonlaag aantasten.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7819&site=persbericht )


---

Deel: ' Nederland doet oproep om cfk productie in EU eerder af te bouwen '
Lees ook