Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

23 FEBRUARI 1999

Van den Brande en Stevaert over betrekkingen Nederland

GEMEENSCHAPPELIJK COMMUNIQUE VAN MINISTER-PRESIDENT LUC VAN DEN BRANDE EN MINISTER VICE-PRESIDENT STEVE STEVAERT I.V.M. DE BETREKKINGEN MET NEDERLAND

Minister-president Luc Van den Brande en minister vice- president Steve Stevaert wensen een stap vooruit te zetten inzake de verdere verruiming van de Westerschelde.

In zijn onderhoud met minister Netelenbos van donderdag ll. heeft minister Stevaert aangedrongen op een snelle uitvoering van de verdere verruiming van de Westerschelde. Er werd bedongen dat de studies hiervoor bij voorrang zullen uitgevoerd worden als eerste luik van de totstandkoming van een lange termijnvisie over de Westerschelde. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de veiligheid van de bevolking tegen overstromingen en de grote ecologische waarde van het Schelde-estuarium.

De Technische Scheldecommissie heeft de opdracht gekregen om hieraan onmiddellijk uitvoering te geven, zodat de beide regeringen einde dit jaar overeenstemming kunnen bereiken over het tijdschema van de besluitvorming voor de verdere verruiming en de uitvoering ervan. Minister Netelenbos zegde toe dat de implementatie van de besluitvorming voortvarend zal gebeuren.

Er werd afgesproken dat de modaliteiten voor een gemeenschappelijk nautisch beheer van de Westerschelde zullen uitgewerkt worden tegen het einde van het jaar.

Het Scheidingstractaat van 1839 blijft de basis van de relaties tussen de beide landen.

Beide ministers zitten op dezelfde golflengte.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 27 25
e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be

Deel: ' Nederland en Vlaanderen eens over verruiming Westerschelde '
Lees ook