Nederland ervaart problemen met Polen


Grenzen met Oost-Europa mogen dicht

ROTTERDAM, 20071212 -- De plannen van CDA en PvdA om de grenzen gesloten te houden voor Oost-Europese werknemers zijn terecht. Uit onderzoek van www.vakbaan.nl blijkt dat 74% van de Nederlanders vindt dat de grenzen dicht mogen.

Bedreiging voor werkgelegenheid
De huidige problemen met Polen in Nederland moeten eerst worden opgelost volgens de regeringspartijen. Taal- en huisvesting vormen de grootste problemen. Dat Polen zich blijvend in Nederland zouden vestigen, leek immers niemand te verwachten. Door deze trend ervaart 64% van de respondenten echter, net als CDA en PvdA, problemen van Polen.

Plannen om Polen verplicht te laten inburgeren of tenminste een taalcursus te laten volgen lossen slechts deels het probleem op. De gemiddelde Nederlander is somber gestemd als het over Polen gaat. 66% vindt zelfs dat Polen een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid. Bij een vacature moeten Nederlanders dan ook voorrang krijgen op Polen, vindt een gelijk aantal respondenten.

Zwartwerken geen probleem
Slechts 11% heeft ooit een Pool ingehuurd voor werkzaamheden in en rond het huis. Wanneer gekozen kan worden voor het inhuren van een dure Nederlander of een goedkope Pool dan gaat in 64% van de gevallen de voorkeur uit naar de Nederlander. Toch nog een goede score voor de Polen. Van alle respondenten heeft 41% dan ook geen probleem met zwartwerken.


Deel: ' Nederland ervaart problemen met Polen '
Lees ook