Nederland gaat kapot aan wijsvingermanagement

Leiderschap in Nederland moet op een hoger plan

HOOFDDORP, 20051028 -- De economische ontwikkeling in Nederland blijft achter. De meeste andere Europese landen presteren beter en realiseren economische groei. Waar is het Nederland uit de Gouden Eeuw gebleven? Waar is de creativiteit, de inventiviteit en het grensverleggende dat Nederland in het verleden grote bloeiperiodes bracht? Leiderschap is het antwoord. Gerd Leers, burgemeester van Maastricht slaat de spijker om zijn kop.


Wijsvingermanagement

Wat is er dan aan de hand in Nederland? Bestuurders en managers doen wat ze denken te moeten doen: ze managen. En daar wringt de schoen. Nederland is een land van dienstverlening. Serieproductie is grotendeels verdwenen naar de lage lonen landen. Het accent verschuift naar dienstverlening en 'kennis over'. Er is een ander soort Nederland ontstaan. En daarbij hoort een andere manier van leiding geven. Om het enorme potentieel dat Nederland van oudsher in zich heeft tot bloei te brengen, om het opnieuw wakker te kussen, hebben we leiders nodig die inspireren.

De meeste managers zijn gewend om op alle mogelijke manieren te wijzen naar hun organisatie en haar medewerkers. Om een paar voorbeelden te geven: strategie- en beleidsnota's, opdrachten, planningen, competentiemanagement, beloningen, straffen en woorden als het moet beter, sneller, anders. De bijbehorende acties zijn snijden, reorganiseren, ontslaan, druk uitoefenen en overhead reduceren. Dit handelingsrepertoire heet managen, ook wel wijsvingermanagement. En dat heeft ons in een onderpresterende positie gebracht. In het Taylor-tijdperk van massaproductie, zalen vol met schrijvende klerken die polissen produceerden en lopende band werk heeft wijsvingermanagement zijn nut gehad.

Van wijsvingermanagement naar leiderschap.

Nederland is een land van kenniswerkers en dienstverleners. De belangrijkste assets van deze mensen zijn creativiteit en inventiviteit. En helaas, managen en creativiteit en inventiviteit leven doorgaans op gespannen voet met elkaar.

Wat werkt wel prestatieverhogend? Is er een panacee om de onderprestatie om te buigen? Neen, er zijn geen tovermiddelen. Ja, er zijn wegen naar een nieuwe Gouden Eeuw. Alle wegen beginnen bij de manager zelf. Wat drijft de kenniswerker en de dienstverlener? Dat is in de eerste plaats de persoon zelf en niet diens manager. Het bewustwordingsproces bij managers dat zij met hun maatregelen, hun wijsvingeracties niet de kenniswerker drijven is stap één.
Stap twee is bedenken wat drijft mensen dan wel? Dat is adequaat contact met ze aangaan op verschillende manieren. Prof. Dr. Jan Moen heeft het beeldend beschreven als levelen, snorkelen, verbinden en surfen.
Stap drie is inspirerend zijn. In plaats van naar de organisatie te wijzen is de manager effectiever als hij/zij naar zichzelf wijst. Ook in elke manager schuilt een rijkdom aan creativiteit en inventiviteit Hij/zij is immers niet anders dan de kenniswerker en de dienstverlener. Door het eigen gedrag in lijn te brengen met wensen en doelen ontstaat een krachtige flow die de organisatie naar aanzienlijke prestatieverbetering kan brengen. Negatief geformuleerd geldt dat incongruent gedrag leidt tot onderprestatie.

Leiderschap is het benutten van wijsheid over jezelf. Daarmee inspireer je je omgeving. Dat is waar Nederland behoefte aan heeft. Daarmee scheppen we de condities voor een nieuwe Gouden Eeuw en nergens anders mee.

Van strategie naar prestatieverbetering.

Het is tijd om de manier waarop wij managers kweken op de schop te nemen. We leren managers vaardigheden, technieken en modellen. We geven ze structuren zoals bijvoorbeeld een organogram of competentiemanagement om de beste medewerkers te spotten en te motiveren. Ze bedenken strategieën. Alles is gericht op het beheersen van de organisatie: command and control. En dat werkte, maar onvoldoende in een maatschappij van kenniswerkers en dienstverleners. Een netwerk laat zich niet controleren maar wel inspireren. Nederland heeft behoefte aan inspirerende leiders. Dat vraagt veel meer durf en visie en wellicht een ander type persoon. Zeker is dat het een ander gedrag, een ander handelingsrepertoire vraagt.

Topmanagers debatteren over deze kwestie op 29 november 2005 tijdens het Nationaal Leiderschap Debat onder de gepassioneerde leiding van Tom Kok. In het debat gaan topmanagers op zoek naar concrete acties om wijsvingermanagement te transformeren in leiderschap: van strategie naar prestatie.


Meer informatie en inschrijven via www.het-congres.nl, www.nationaalleiderschapdebat.nl of www.LeiderschapAcademie.nl.

Wilt u reageren, stuur dan een e-mail aan Cor.Mouwen@LeiderschapAcademie.nl

Deel: ' Nederland gaat kapot aan wijsvingermanagement '
Lees ook