FENIT

Nederland~ICT vraagt aandacht voor ICT in het primaire onderwijs

12-06-2002 In een brief aan informateur Donner vraagt Nederland~ICT aandacht voor ICT in het primaire onderwijs. Nederland~ICT vindt het van groot belang dat ICT in het onderwijs goed wordt ingevoerd en maakt zich zorgen over de huidige stand van zaken.

In de brief stelt Nederland~ICT dat leerling, docent en school beter functioneren met goed gebruik van ICT. Eersteklas onderwijs is essentieel voor de Nederlandse kenniseconomie en samenleving. Kennis is cruciaal om de concurrentiepositie van Nederland te versterken en de basis van kennis wordt gelegd in het primaire onderwijs. Nederland~ICT noemt een aantal knelpunten die een goed gebruik van ICT in het onderwijs vertragen: te weinig kennis van ICT en ICT-toepassingen, veel hobbyisme, beperkt budget, versnipperde vraagzijde en te weinig goed toegankelijke digitale lesprogramma's.

Nederland~ICT vraagt om duidelijke maatregelen, waaronder een budget van 750 miljoen euro per jaar. Daarbij wordt aangetekend dat dit bedrag het dubbele bedraagt (1,5 miljard) als scholen ieder voor eigen ICT-oplossingen kiezen en niet samenwerken op ICT-gebied. In het najaar presenteert Nederland~ICT het rapport van de commissie Driesen `Raamwerk voor ICT in het Primaire Onderwijs'. De belangrijkste conclusies uit dit rapport liggen in de lijn van de maatregelen die Nederland~ICT in de brief aan Donner voorstelt. U kunt de brief onderaan deze pagina als pdf-bestand downloaden.

Binnen het ministerie van OC & W wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan dit onderwerp. Onlangs publiceerde het ministerie de discussienota `ICT na 2002: netwerken in het onderwijs'. In de nota wordt ingegaan op de bijdrage die ICT kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de effectiviteit van het onderwijs. Klik voor meer informatie op: www.ictna2002.nl

U kunt de volledige tekst hier downloaden als pdf-file (klik op pdf-button).

copyright FENIT 2002

Gerelateerde informatie:
Open brief aan het nieuwe kabinet

Ga terug

Deel: ' Nederland~ICT vraagt aandacht voor ICT in het primaire onderwijs '
Lees ook