RAND EUROPE

'Nederland kan meer profiteren van internationaal intellect'

Leiden, 27 januari 2003. 'Nederland en andere Europese landen kunnen veel meer profiteren van internationaal intellect. We worstelen met allerlei problemen waar elders in de wereld vaak allang bruikbaar onderzoek naar is gedaan.' Dat zegt Martijn van der Mandele, sinds 1 januari president van de Europese vestiging van RAND. Dit Amerikaanse onderzoeksinstituut adviseert overheid en bedrijfsleven over uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, met name op het gebied van gezondheidszorg, transport, informatietechnologie, veiligheid en onderwijs. In de VS doet RAND dat al meer dan een halve eeuw. In Europa sinds tien jaar, vanuit Leiden, Cambridge en Berlijn. Van der Mandele (54) is de eerste Nederlander die aan de leiding komt bij RAND. Zijn ambitie is RAND in Europa in een zelfde positie te brengen als in de VS. Daar leggen overheid en bedrijfsleven hun beleidsvragen met een zekere vanzelfsprekendheid voor aan RAND. Van der Mandele wil dat dat in Europa ook veel meer gaat gebeuren. Zijn inzet is de toegang die RAND kan bieden tot internationale kennis die toepasbaar is op actuele vraagstukken. Van der Mandele: 'Wachtlijsten in de gezondheidszorg, immigratie en integratiebeleid, kwaliteit van medische voorzieningen, veiligheid op straat: onderzoekers van RAND hebben zich in internationaal verband in al die onderwerpen verdiept. Europese landen kunnen daar hun voordeel mee doen.'

Bij RAND, oorspronkelijk een samentrekking van 'research and development', werken wereldwijd meer dan 1600 mensen. Het hoofdkantoor staat in Santa Monica, Californië. Direct vanaf de oprichting in 1946 heeft RAND een unieke positie ingenomen. De creatieve en multidisciplinaire aanpak van het instituut maakte het destijds noodzakelijk een nieuwe term te bedenken: 'thinktank'. RAND verwierf al snel een reputatie op het gebied van kwantitatieve methoden, maar ontwikkelde later ook kwalitatieve onderzoekstechnieken - bijvoorbeeld op het gebied van gaming en scenario's - die algemeen ingang hebben gevonden in de advieswereld. Onderzoek van RAND staat in de VS volop in de belangstelling, mede omdat het vaak inhaakt op actuele ontwikkelingen en problemen. Via de media nemen onderzoekers van RAND actief deel aan debatten door met feiten en analyses te komen. RAND geeft wetenschappelijke tijdschriften uit en heeft een eigen PhD-programma in policy analysis: de RAND Graduate School. Onderzoekers bij RAND komen uit uiteenlopende disciplines, er werken onder anderen sociale en gedragswetenschappers, economen, wiskundigen, statistici en technici. Ongeveer 65 procent van de wetenschappelijke staf is gepromoveerd.

RAND Europe voert op dit moment onder meer een studie uit naar mogelijkheden voor hervorming van Duitse verzekeringsstelsel voor de gezondheidszorg. Voor de Nederlandse overheid maakt RAND een analyse van de macro-economische voordelen van breedbandcommunicatie. Een vergelijkend onderzoek naar studiefinanciering in acht Europese landen, de VS en Australië, in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW, wordt binnenkort afgerond. Uit een onderzoek naar medicijngebruik bij kinderen, dat RAND vorig jaar deed op verzoek van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), kwam onder andere naar voren dat kinderen vaak geneesmiddelen krijgen voorgeschreven zonder dat vaststaat wat de juiste dosering is en wat de bijwerkingen zijn. Het Britse ministerie van Defensie riep de hulp in van RAND bij het vinden van een oplossing voor een dilemma rondom de aanbesteding van de bouw van oorlogsschepen: een order voor het ene bedrijf zou de doodssteek betekenen voor het andere en daarmee kwalijke gevolgen hebben voor de Britste scheepvaartindustrie als geheel. Ook gaf RAND advies over de uitvoering van nieuw drugsbeleid in Portugal. De rapporten van RAND zijn toegankelijk via de website www.rand.org, waarin o.a. op basis van actuele thema's kan worden gezocht naar relevante publicaties.

Van der Mandele is gespecialiseerd in strategie, organisatie en technologiebeheer en publiceerde daarover in Nederlandse managementbladen. Momenteel werkt hij aan een boek over managementstrategieën voor ondernemingen bij grote externe veranderingen. Van der Mandele studeerde rechten in Leiden en bedrijfskunde in Chicago.

Noten voor de redactie:

1. Media die afspraken voor interviews willen maken of nadere toelichting willen, kunnen Martijn van der Mandele bereiken via het kantoor van RAND Europe in Leiden: 071 5245049.
2. Een foto van Martijn van der Mandele is rechtenvrij beschikbaar via ANP Pers Support Foto en de digitale beeldbank van het ANP.
3. De internationale website van RAND, www.rand.org geeft toegang tot een grote hoeveelheid publicaties over maatschappelijke vraagstukken. De meeste rapporten zijn beschikbaar in pdf-format. Ook alle opiniërende stukken van RAND-medewerkers, die vrijwel dagelijks in Amerikaanse kranten verschijnen, zijn op de website te vinden. Verder biedt de website een lijst van deskundigen, gerangschikt naar specialisatie. De website van RAND Europe is te vinden onder www.randeurope.org.

27 jan 03 12:27

Deel: ' 'Nederland kan meer profiteren van internationaal intellect' '
Lees ook