TuinbouwNet


Nederland krijgt bijna 10 miljoen voor promotie siergewassen

De Nederlandse tuinbouw krijgt dit jaar bijna 10 miljoen gulden uit het EU-promotiefonds siergewassen. Het totale budget is opnieuw vastgesteld op 15 miljoen euro (ruim 33 miljoen gulden). Nederland heeft zich sterk gemaakt voor een verdeling naar productiewaarde. Dat is gelukt. Op basis hiervan kan de siergewassensector in ons land rekenen op bijna dertig procent van het fonds.

De toegezegde bijdrage wordt in ons land verdeeld over de sectoren bloemisterij, bomen en bloembollen. De gelden mogen gebruikt worden voor reclamecampagnes, public relations, beurzen en voorlichting. Ook marktonderzoek komt in aanmerking voor subsidie.

Om voor de gelden in aanmerking te komen moeten de promotieorganisaties projecten indienen bij het Productschap Tuinbouw (PT). Als deze goedgekeurd worden neemt Brussel zestig procent van de kosten voor zijn rekening. Concreet betekent dit voor Nederland dat voor ruim 16 miljoen gulden aan projecten ingediend kunnen worden, waarvan de EU een kleine 10 miljoen bijdraagt.

Deel: ' Nederland krijgt bijna 10 miljoen voor promotie siergewassen '
Lees ook