Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Nederland krijgt Nationaal Herbarium

Persbericht 6 (29-sept-99)

Minister Hermans van OC&W maakte onlangs bekend dat hij aanvullende financiering beschikbaar stelt voor het opzetten van het Nationaal Herbarium Nederland (NHN). Het Nationaal Herbarium is een fusie van de herbaria van de Universiteit Leiden (het Rijksherbarium), de Universiteit Utrecht en de Landbouwuniversiteit Wageningen. Tezamen met het geld dat de drie deelnemende universiteiten in het Nationaal Herbarium investeren, maakt de financiële steun van de minister het mogelijk het plantaardig biodiversiteitsonderzoek in Nederland voort te zetten op het peil van de afgelopen jaren.

De missie van het Nationaal Herbarium Nederland is het genereren, ontsluiten en overdragen van kennis over de aard, omvang en oorsprong van de botanische diversiteit op aarde. Het herbarium maakt daarbij gebruik van de omvangrijke collecties die ter beschikking staan. Met haar onderzoek levert het een systematische basis voor alle plantenwetenschappen en draagt het bij tot natuurbehoud en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. In totaal beheert het Nationaal Herbarium bijna zes miljoen gedroogde of op andere wijze geconserveerde planten. Collectiezwaartepunten zijn de flora's van Nederland en omringend Europa (Leiden), tropisch Afrika (Wageningen), Latijns Amerika (Utrecht) en Zuidoost-Azië (Leiden).

Het onderzoek van het Nationaal Herbarium zal zich in de toekomst richten op:

Het ontdekken en beschrijven van de diversiteit in het plantenrijk in Nederland en omringend Europa, tropisch Afrika, Latijns Amerika en Zuidoost-Azië. Onze kennis hiervan vertoont nog veel hiaten.

Het ontrafelen van de verwantschappen en de verspreidingsgeschiedenis van plantensoorten. Daardoor kan een klassificatie worden ontworpen die een grote voorspellende kracht heeft. Wanneer een plantensoort geneeskrachtige inhoudstoffen heeft, maar zeldzaam is, kan via klassificatie worden vastgesteld of er een op grotere schaal voorkomende zustersoort bestaat, die waarschijnlijk dezelfde medicinale eigenschappen heeft.

Het beheren en toegankelijk maken van
biodiversiteitsinformatie voor brede gebruikersgroepen die actief zijn op het terrein van natuurbescherming, biodiversiteitswaardering en duurzaam gebruik van plantaardige hulpbronnen.

Naast universitair onderwijs in Nederland en systematisch onderzoek aan tropische biodiversiteit en de flora van eigen land ziet het NHN het als een kerntaak onderwijsprogramma's aan studenten uit ontwikkelingslanden aan te bieden. Over de flora's in deze landen bestaat in het Nationaal Herbarium vaak meer expertise dan in de landen zelf.

Meer informatie: prof.dr P. Baas, telefoon 071 527 35 15.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 september 1999, 10:26 uur

Deel: ' Nederland krijgt Nationaal Herbarium '
Lees ook