Nederland loopt achter op gebied van duurzaamheid


HELLOUW, 20170629 -- Duurzaamheid is een hot item. Niet alleen wanneer het woonhuizen betreft maar ook als het gaat om bedrijfspanden, zeker omdat zakelijk verbruik in Nederland verantwoordelijk is voor ruim driekwart van de verbruikte energie. Het verduurzamen van bedrijfspanden kan vele voordelen hebben. Het heeft als gevolg dat vastgoed waardevaster is, de exploitatiekosten zijn lager en er wordt een veilige werkomgeving voor medewerkers gecreëerd.

Alle EU-landen hebben in 2009 afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het doel om in 2020 20 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen, en dat doel wordt waarschijnlijk gehaald. Nederland heeft afgesproken 14 procent als doel te stellen, maar of dit doel ook gehaald wordt is nog maar de vraag. In ons land was in 2016 het aandeel duurzame energie slechts 5,9 procent van het totaalverbruik volgens het CBS.   

Duurzaamheid van bedrijfspanden een te vaag begrip?
Hoe het kan dat Nederland achterloopt op de duurzaamheidsdoelstellingen? Misschien wel omdat iedereen het te pas en te onpas hierover heeft, maar het wat abstract blijft. Met behulp van de volgende uitleg wordt de term ‘duurzaamheid’ meer concreet: duurzame bedrijfspanden halen de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen zoals water, zon en wind, en verbruikt zo weinig mogelijk energie. Dit is echter wel een vrij nauwe uitleg, omdat het bij de ontwikkeling van duurzaam vastgoed niet uitsluitend gaat om het energieverbruik. Als duurzaamheid van bedrijfspanden in breder perspectief wordt bekeken, kun je ook denken aan het voorkomen van opraken van grondstoffen voor bepaalde bouwmaterialen, het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en een verantwoord waterverbruik.

Omdat er zoals aangegeven nog flink werk aan de winkel is te voldoen aan de gestelde energiedoelstellingen, worden hieronder enkele voorbeelden van energiebesparingen en groene energie besproken.

Verlaging van het energieverbruik van een bedrijfspand
Temperatuurbeheersing vraagt veel energie, in kantoren door verwarming en in koelcellen en vriezers (belangrijk in Nederland dat een lange historie heeft als belangrijk distributieland van goederen naar en uit de EU door bijvoorbeeld de strategische ligging van de haven van Rotterdam) juist door koeling. Industriedeuren tussen interne ruimtes of in gevels openen en sluiten zeer snel en zorgen op die manier voor een forse energiebesparing door ruimtes kou- of warmtevrij te houden. Snelloopdeuren van BMP bijvoorbeeld voorkomen ook tocht waardoor grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid voorkomen worden.

Bij het zakelijke verbruik heeft ook verlichting een groot aandeel in het energieverbruik. Het stroomverbruik binnen bedrijfspanden kan verlaagd worden door toelating van zoveel mogelijk daglicht (door goed geïsoleerde ramen of solatubes), het plaatsen van energiezuinige lampen zoals LED of LED-tubes en door gebruik te maken van aanwezigheidsdetectie zodat lampen niet onnodig lang branden.

Voorbeelden van groene energie
Duurzaam gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas maar wordt geproduceerd door biomassa te vergassen of te vergisten. Dit is al een prima alternatief voor de verwarming van een kantoorpand, net zoals Ultra Diepe Geothermie dat lijkt te worden in de toekomst.

Groene stroom wordt op milieuvriendelijke manier opgewekt maar kan net zoals grijze stroom gebruikt worden voor bijvoorbeeld verlichting en productiemachines. Opwekking hiervan is bijvoorbeeld mogelijk met windmolens, zonnecollectoren, waterkrachtcentrales of door het verbranden van biomassa zoals afval of hout. Naast de inkoop van groene energie kan natuurlijk ook zelf energie opgewekt worden, bijvoorbeeld met behulp van zonnecollectoren.

Duurzaam (ver)bouwen vraagt een investering
Mogelijk zijn bedrijven ook terughoudend vanwege de soms grote investeringen die gedaan moeten worden om een bedrijfspand duurzaam te maken. Aan deze investeringen zijn echter vaak voordelige voorwaarden verbonden. Zo zijn banken eerder bereid tot financiering van vastgoed dat onder bepaalde voorwaarden duurzaam is gebouwd. Daarnaast zijn er mogelijkheden de investeringen (deels) terug te krijgen door interessante fiscale afschrijvingen zoals de MIA- en Vamil-subsidieregelingen.


Deel: ' Nederland loopt achter op gebied van duurzaamheid '
Lees ook