(expostbus51)


Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking


Nederland scheldt Nicaragua en Honduras ruim ....

Nederland scheldt Nicaragua en Honduras ruim 33 miljoen gulden aan rente en aflossingen kwijt

Nederland heeft besloten om Nicaragua en
Honduras voor de komende drie jaar ruim 33
miljoen gulden (bijna 15 miljoen Euro) aan
rente en aflossingen kwijt te schelden. Deze
zogeheten schuldendienst bedraagt voor
Nicaragua 26,5 miljoen gulden en voor Honduras
6,5 miljoen gulden.

Het besluit van minister Herfkens
(Ontwikkelingssamenwerking) volgt op een
recente overeenkomst binnen de Club van
Parijs. Deze organisatie waarin een aantal
crediteurenlanden zijn verenigd, besloot om
voor de komende drie jaar uitstel van betaling
te verlenen van schuldendienstverplichtingen
aan deze door de orkaan Mitch getroffen
Midden-Amerikaanse landen.

Nederland schonk Honduras na de orkaan Mitch
al 2,2 miljoen gulden aan rente en
aflossingsverplichtingen over 1998. V¢¢r Mitch
werd Nicaragua over 1998 19,2 miljoen gulden
aan bilaterale én multilaterale
schuldendienstverplichtingen kwijtgescholden.

De 33 miljoen gulden aan kwijtschelding van
schuldendienstverplichtingen komt bovenop
eerder verleende hulp. Minister Herfkens
stelde ongeveer 5,4 miljoen gulden aan
noodhulp beschikbaar en verdubbelde de 50,3
miljoen gulden die werd ingezameld in het
kader van de nationale actie van de
Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties
(SHO) en het Landelijk Beraad Stedenbanden
Nederland-Nicaragua.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Didier Seroo van de Directie Voorlichting
Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, tel. 070-3484168.


06 jan 99 13:51

Deel: ' Nederland scheldt Nicaragua en Honduras 33 miljoen kwijt '
Lees ook