STICHTING NEDERLAND SCHOON

Zwerfafvalenquete onder fietsers

Den Haag, 7 augustus 2001

ZWERFAFVALENQUETE ONDER FIETSERS

Nederland ergert zich aan zwerfafval. Pal achter ergernis nummer één, hondenpoep, staat achteloos weggegooide rommel als peuken, proppen, blikjes en dozen: zwerfafval. Ook langs de Nederlandse fietsroutes ligt veel zwerfafval. Nederland Schoon wil dit probleem graag aanpakken, maar heeft daarvoor achtergrondinformatie nodig. Daarom laat zij van 9 tot en met 12 augustus a.s. de houding en het gedrag van recreatieve fietsers ten aanzien van zwerfafval onderzoeken. Als locatie is gekozen voor Drenthe, omdat dit de fietsprovincie bij uitstek is.

Vragen die in het onderzoek gesteld zullen worden zijn: wat nemen mensen mee aan etenswaren en drinken voor onderweg, waarom gooien sommige mensen hun afval niet in een afvalbak en wat vinden fietsers van al dat zwerfafval? De enquête maakt deel uit van een breed opgezet onderzoek onder fietsers met verschillende profielen. Zo werd de enquête in juli van dit jaar reeds afgenomen onder deelnemers van de Drentse Fiets4Daagse. Eind september wordt het onderzoek afgesloten met het afnemen van de enquête onder scholieren.

De uitkomsten van de drie enquêtes worden gebruikt als basis voor een grootscheepse zwerfafvalcampagne onder fietsers in Drenthe. Deze campagne gaat naar verwachting volgend voorjaar van start in Drenthe en wordt, indien succesvol, in heel Nederland gevoerd.

De Stichting Nederland Schoon initieert en ondersteunt projecten die gericht zijn op de preventie en bestrijding van zwerfafval. Het uitgangspunt is 'Schoon als waarde': laat zien hoe schoon en mooi Nederland is en overtuig de consument ervan, door doelgroepgerichte campagnes, om het zo te houden.

Deel: ' Nederland Schoon onderzoekt mening fietsers over zwerfafval '
Lees ook