STICHTING NEDERLAND SCHOON

Nederland Schoon de lucht in!

Persbericht

NEDERLAND SCHOON DE LUCHT IN!

Den Haag, 12 oktober 2001

Vanaf half oktober presenteert de Stichting Nederland Schoon - de organisatie die zich bezighoudt met de preventie en bestrijding van zwerfafval - zich voor het eerst in haar bestaan op de televisie. In het spotje laat Nederland Schoon zien hoe mooi en schoon Nederland is. Door juist dit goede voorbeeld te laten zien, wil de Stichting de kijker het gevoel geven dat hij/zij het ook zo moet houden. In de spot ziet de kijker de verschillende prachtige landschappen in Nederland (steden, dorpen, stranden en natuurgebieden), de verschillende doelgroepen (wandelaar, fietser, jeugd en automobilist) en daardoorheen verweven de wisseling van de seizoenen.

Het is een low profile spotje, waarin niet de boodschapper (Stichting Nederland Schoon) maar de boodschap (Heel gewoon, Nederland Schoon) gecommuniceerd wordt. Om de kijker te prikkelen verder te kijken wat Nederland Schoon precies allemaal doet, verwijst de spot ook naar de website (www.nederlandschoon.nl).
Uitzending van de spot vindt plaats op zowel de publieke als de commerciële zenders met medewerking van de Ster, National Geographic Channel, SBS Broadcasting BV (SBS 6, Net 5 en V8) en HMG/IP.

De Stichting Nederland Schoon wordt ondersteund door het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de overheid. Hinder door zwerfafval wordt voorkomen door te werken aan betere openbare voorzieningen, door het stimuleren van effectieve controles en sancties tegen overtreders, en vooral door het informeren en positief beïnvloeden van doelgroepen die als veroorzakers van zwerfafval kunnen worden aangemerkt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederland Schoon start televisie reclamecampagne '
Lees ook