Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nederland steunt werving gevangenispersoneel Antillen

22 mei 2002

Staatssecretaris Gijs de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt 735.000 euro (ruim 1 miljoen Antilliaanse gulden) beschikbaar voor de werving in Nederland van aspirant-gevangenbewaarders voor de Bon Futurogevangenis op Curaçao. Het is de bedoeling 105 kandidaten te werven. Het geld komt uit de reguliere begroting van staatssecretaris De Vries voor samenwerking met de Nederlandse Antillen.

---

De Bon Futurogevangenis heeft ruimte voor 730 gevangenen. De personeelsformatie is 357 plaatsen, maar er zijn ruim 100 vacatures. Daardoor kunnen niet alle cellen van de gevangenis benut worden.

Door het tekort aan personeel draaien de gevangenbewaarders bovendien veel en lange diensten, wat leidt tot veiligheidsrisico's. Om deze problemen op te lossen is met spoed nieuw personeel nodig.

De werving in Nederland kan van start gaan, zodra de Antilliaanse regering daarvoor een extern bureau heeft ingeschakeld. De werving is gericht op mensen van Antilliaanse afkomst met een afgeronde mavo-opleiding. De afronding van de selectieprocedure wordt gedaan door het Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen (Antillenhuis) in Den Haag.

Als bijdrage in de wervingskosten betaalt Nederland 7000 euro per aspirant-gevangenbewaarder die daadwerkelijk in de Bon Futurogevangenis wordt aangesteld. Bij aanstelling van 105 aspiranten betekent dit een bijdrage van 735.000 euro. Daar bovenop is staatssecretaris De Vries bereid geld beschikbaar te stellen voor de opleiding van de aspiranten tot gevangenbewaarder. De regering van de Nederlandse Antillen zal daar nog een verzoek voor indienen.

Voor de overtocht naar de Antillen kunnen de geselecteerde kandidaten een beroep doen op de tijdelijke verhuisregeling die minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) vorig jaar instelde. De regeling ondersteunt in Nederland wonende Antillianen die een baan op de Antillen hebben gevonden bij hun terugkeer. Nederland betaalt per gezin maximaal 5900 euro.

---

Deel: ' Nederland steunt werving gevangenispersoneel Antillen '
Lees ook