Novem

Nederland succesvol in LIFE-milieuprogramma

De Europese Commissie heeft dit jaar negen Nederlandse demonstratieprojecten geselecteerd die financiële ondersteuning krijgen vanuit het LIFE-milieuprogramma. Het gaat hier om voorbeeldprojecten die het Europese milieubeleid ondersteunen. Het totale subsidiebedrag dat aan Nederlandse projecten is toegezegd is circa 4 miljoen Euro. Ook dit jaar kunnen projectvoorstellen worden ingediend. De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 31 oktober 2001.

LIFE is het financiële instrument voor de ondersteuning van het Europese milieubeleid. LIFE kent drie onderdelen: LIFE-natuur, LIFE-derde landen en LIFE-milieu. LIFE-milieu kent een breed werkterrein met de volgende specifieke aandachtgebieden:


* Het integreren van milieuoverwegingen in de ruimtelijke ordening en planning

* Het duurzaam beheren van oppervlaktewater en grondwater
* Het verminderen van milieueffecten door economische activiteiten
* Het verminderen van afvalproductie en verwerking en beheer van afvalstromen

* Het verminderen van milieueffecten van producten en diensten
De belangrijkste doelgroepen van LIFE zijn bedrijven, instellingen en lokale overheden.

De uitvoering van LIFE ligt bij de Europese Commissie in samenwerking met het LIFE Management Comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Het Ministerie van VROM verzorgt de Nederlandse vertegenwoordiging.

De Nederlandse projecten die dit jaar zijn gehonoreerd zijn ingediend door Krom Stomerijen BV, Koni BV, E-water groep BV, European Centre for Eco Agro Tourism, AKZO Nobel BV, Stichting Bouwresearch en de gemeentes Rotterdam, Stadskanaal en Reiderland. Het totale toegezegde subsidiebedrag is circa 4 miljoen Euro (circa 8,8 miljoen gulden). Dit is bijna 7% van het totale bedrag dat door de Europese Commissie dit jaar is toegezegd.

Door Nederland waren in totaal 32 projecten ingediend, waarvan er nu 9 zijn gehonoreerd. Nederland doet het hiermee beduidend beter dan over heel Europa gezien: van de bijna 900 ingediende projecten zijn er 103 gehonoreerd.

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid projectvoorstellen in te dienen. De sluitingsdatum hiervoor 31 oktober 2001. Voorstellen moeten worden ingediend bij Novem B.V. in Utrecht. Voor de begeleiding van het opstellen van voorstellen kunt u terecht bij EG-Liaison in Den Haag, telefoon 070-3610250.

Voor meer informatie over de gehonoreerde projecten kunt u terecht bij Novem, telefoon

030-2393412 en de officiële website van de Europese Commissie: https://europa.eu.int/comm/life/envir/index.htm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noot aan de redactie, niet bestemd voor publicatie.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

Ir. W.C. van der Lans, 030-2393595

w.van.der.lans@novem.nl

Deel: ' Nederland succesvol in LIFE-milieuprogramma '
Lees ook