expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Nederland treedt toe tot Europees..

Ministerie van Defensie
Persbericht Ministerraad
29 april 1999

NEDERLAND TREEDT TOE TOT EUROPEES WAPENAGENTSCHAP

Nederland zal, na parlementaire goedkeuring, toetreden tot het Europees wapenagentschap OCCAR ('Organisme Conjoint de Cooperation en Matiére d'Armament'). Het agentschap is in 1996 opgericht door Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De deelnemende landen in OCCAR willen, doelmatiger dan voorheen, gezamenlijk nieuw defensiematerieel ontwikkelen. Dit wordt nodig geacht vanwege de geïntensiveerde operationele samenwerking tussen de Europese strijdkrachten en de toenemende kosten voor de ontwikkeling van nieuw defensiematerieel. Het voornemen voor de vorming van één Europees defensiematerieel-agentschap was al opgenomen in de Verklaring van Maastricht.

Het eerste project waaraan Nederland zal deelnemen is het Duits/Frans/Britse samenwerkingsproject voor de ontwikkeling van een nieuw pantservoertuig. Dit voertuig moet in ieder geval een gedeelte (210 stuks) van de bestaande pantservoertuigen van de Koninklijke Landmacht gaan vervangen. De Nederlandse toetreding leidt niet tot de verplichting aan projecten deel te nemen. Per materieel project zal altijd een afweging worden gemaakt tussen 'kopen van de plank' of deelname aan een internationaal (Europees of transatlantisch) ontwikkelingsproject.

RVD, 29.04.1999

29 apr 99 17:56

Deel: ' Nederland treedt toe tot Europees wapenagentschap '
Lees ook