Novib

LET OP: EMBARGO TOT 12 SEPTEMBER 2001, 00.01 GMT

Datum: 11 september 2001

Nederland verhoogt bijdrage aan internationale mijnruiming met 50%

Anti-landmijnen-lobby werpt vruchten af

Sinds het in werking treden van het verdrag tegen het gebruik en de produktie van landmijnen, maart 1999, hebben al 119 landen het verdrag geratificeerd. Nog eens 22 landen staan op het punt dit te doen. Het aantal slachtoffers is afgenomen van 26.000 per jaar tot zo'n 15 tot 20 duizend en het aantal mijnenproducerende landen is gedaald van 54 naar 14.

Deze en andere cijfers staan in het Derde Landmine Monitor Report, het jaarlijkse rapport van de ICBL (International Campaign to Ban Landmines, de organisatie die in 1997 de Nobelprijs voor de vrede kreeg). 122 onderzoekers beschrijven het gebruik, de opslag, de produktie etc. van 95 landen in een 1175 pagina's tellend rapport. Volgens Mario Weima, Novib-medewerker en schrijver van het Nederlandse deel van het rapport, doet Nederland het erg goed: "Nederland gaf in 2000 zo'n 35 miljoen gulden uit aan de bestrijding van landmijnen. 50% meer dan het jaar daar voor. En bovendien oefent ons land actief druk uit op andere landen om het verdrag te ratificeren."

Maar uit het rapport blijkt ook dat landmijnen nog regelmatig worden gebruikt in bijvoorbeeld Rusland, Sri Lanka en Burma, door zowel overheden als rebellen-legers. Zelfs Oeganda, dat het verdrag heeft geratificeerd, lijkt anti-persoonsmijnen in te zetten. Net als Ethiopië, Soedan, Rwanda en Burundi. Laatstgenoemde landen hebben het verdrag nog niet geratificeerd, maar wel hun intentie hiertoe uitgesproken.

In het rapport staat verder dat landmijnen niet (zichtbaar) zijn geëxporteerd, maar dat er waarschijnlijk nog wel zo'n 230 tot 245 miljoen opgeslagen liggen. 28 landen hebben inmiddels hun voorraad vernietigd.

Het rapport verschijnt ieder jaar, sinds het verdrag in werking is getreden. In december 1997 werd in Ottawa, Canada, het internationale verdrag dat anti-persoonsmijnen verbiedt getekend. Al in maart 1999 was het door 40 landen geratificeerd en trad het in werking. Hiermee is het het snelst in werking getreden internationale anti-wapen-verdrag ooit. In juli van dat jaar was het aantal landen dat het verdrag geratificeerd had opgelopen tot 100 en momenteel zijn het er 119.

Pagina 1 van 2, vervolg persbericht landmijnen

Novib is lid van de ICBL en steunt de controle op naleving van het verdrag. Ook heeft Novib partners die zich inzetten voor het opvangen van slachtoffers van landmijnen en partners die land mijnenvrij maken. Eén van de organisaties die door Novib gesteund worden is het Afghaanse OMAR. Nergens ter wereld liggen zoveel landmijnen als in Afghanistan: volgens Karim Fazel, directeur OMAR, 5 tot 7 miljoen, één mijn per drie inwoners. OMAR (Organisation for Mine Awareness and Afghan Rehabilitation), houdt zich bezig met het opruimen van landmijnen en het geven van voorlichting over het gevaar van landmijnen en niet geëxplodeerd oorlogsmateriaal.

Niet voor publicatie:


- Directeur van OMAR, Dr. Fazel, is a.s. donderdag bij Novib en beschikbaar voor interviews.
- Een samenvatting van het rapport, 5 pagina's, is beschikbaar
- Een samenvatting per land, 16 pagina's, is beschikbaar
- Foto's van mijnopruimings-werkzaamheden zijn beschikbaar voor publicatie, evenals nadere informatie over specifieke projekten
- 18 - 21 september 2001 is in Managua, Nicaragua, de conferentie van landen die het verdrag hebben geratificeerd, de zgn. State Parties. De ICBL zal ruim vertegenwoordigd zijn en het rapport toelichten. Nadere informatie over de conferentie: www.icbl.org/3msp, voor accreditaties: media@icbl.org
- zie ook www.novib.nl/campagnes

Marc Mathies, persvoorlichter Novib. 070 3421 638

groet,
Isabelle

Isabelle van Randwijck
Afdeling Persvoorlichting
Postbus 30919
2500 GX Den Haag
Tel: 070 - 3421 727
Fax: 070 - 361 44 61

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederland verhoogt bijdrage mijnruiming met 50% '
Lees ook