Nederlands Huisartsen Genootschap


Nederland verzekerd van huisartsenzorg

NHG richt zich tot de politiek met aanbevelingen voor komende kabinetsperiode

Het NHG heeft zich, deels gezamenlijk met de LHV, tot de politiek gericht met aanbevelingen voor de komende kabinetsperiode. Vanuit zijn inhoudelijke missie en taakstelling richt het NHG zich hierbij op de inhoud en het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde. Met de LHV zijn algemene uitgangspunten geformuleerd voor de toekomstige huisartsenzorg. De LHV heeft eveneens aanvullend hierop politieke punten ingebracht bij de kabinetsformateur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederland verzekerd van huisartsenzorg '
Lees ook