RABOBANK NEDERLAND


Andere logistiek noodzakelijk:
Nederland virtueel sierteeltcentrum van Europa

Nederland kan ook in de toekomst het sierteeltcentrum van Europa blijven. Dan moet ons land wel het complete internationale assortiment virtueel regisseren. De fysieke distributie verandert daardoor ingrijpend. Het is niet langer vanzelfsprekend dat sierteeltstromen altijd via Nederland verlopen. Rabobank voorziet dat in de studie De Kleur van Samenwerking, die donderdag 16 mei tijdens de Floriade werd gepresenteerd door Hans Smits, hoofddirectievoorzitter van de Rabobank Groep.

Nauwere samenwerking tussen sectoren en de virtuele bundeling van het internationale aanbod maken het mogelijk om internationale distributiecentra op te zetten in belangrijke productie- en afzetregio's. Onder Nederlandse regie worden de Europese vraag en het internationale aanbod virtueel gebundeld, gecombineerd en vertaald in efficiënte logistieke processen tussen de verschillende centra. De Nederlandse veilingen transformeren hierdoor volgens de Rabobank-studie nadrukkelijk van fysieke marktplaatsen naar actieve marketingorganisaties ten dienste van producenten en 'flowerproviders'.

Een voorwaarde voor versterking van de Nederlandse marktpositie is bundeling van het brede internationale aanbod. Dit is onder meer nodig om tegemoet te komen aan de wensen van het Europese grootwinkelbedrijf, dat zijn aandeel in de afzet van sierteeltproducten de komende tien jaar ziet verdubbelen tot circa 50 procent.
In samenwerking met grote veilingen en bemiddelingsbureaus brengen 'flowerproviders' het internationale aanbod in kaart, organiseren zij de inkoop, verkoop en logistiek en leveren zij aanvullende commerciële diensten. Het belang van de veilingklok neemt af ten gunste van directe levering. Rabobank voorziet in de studie dat Nederlandse siertelers straks óf voor het Europese grootwinkelbedrijf óf voor de onafhankelijke detaillist produceren. 'De groeiende behoefte aan maatwerk en kwaliteitsgaranties leidt tot nauwere samenwerking, zowel tussen sectoren als tussen schakels in de keten', aldus Smits. 'Voor een casinostrategie, waarbij de teler op goed geluk produceert zonder zijn afzet te hebben geregeld, is geen plaats meer.'

Met een serie studies over de toekomst van de tuinbouw, wil de Rabobank bijdragen aan visievorming binnen de keten. Op basis van deze visie wil de Rabobank als partner naast ondernemers en andere participanten binnen de keten staan om hen te helpen bij het maken van strategische keuzes voor de toekomst.

Het seminar werd voortgezet met inleidingen van ing. T. Vermeer, hoofd commerciële zaken van Van Zanten Flowerconcept, en drs. J. Ferwerda, directeur inkoop en marketing van PRAXIS. Uitgebreide reacties kwamen van voorzitter Doeke Faber van de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland, voorzitter Jan van den Bosch van de Vereniging van Groothandelsbedrijven in Bloemkwekerijproducten en voorzitter Jacques Langeslag van de Nederlandse Tuinbouwraad. Presentator Victor Deconinck leidde de afsluitende forumdiscussie.

Deel: ' Nederland virtueel sierteeltcentrum van Europa '
Lees ook