NIPO het marktonderzoekinstituut

Nederlander onderschat gevolgen van hart- en vaatziekten

Nederlanders onderschatten de gevolgen van hart- en vaatziekten. Eenderde (32%) van de Nederlanders weet namelijk niet dat in Nederland meer mensen aan hart- en vaatziekten overlijden dan aan kanker. Jongeren van 18-24 jaar (38%) weten dit bovendien minder goed dan ouderen (52%). Daarnaast weten ruim vier op de tien (38%) Nederlanders niet dat er momenteel in Nederland meer dan een half miljoen hartpatiënten zijn. Een meerderheid (55%) weet dit wel; mannen (60%) meer dan vrouwen (51%). Dit blijkt uit onderzoek dat het NIPO in opdracht van de Neder-landse Hartstichting heeft uitgevoerd.

De Nederlandse Hartstichting wil graag inzicht krijgen in de kennis over en de perceptie van hart- en vaatziekten. Hoewel de kennis van hoger opgeleiden over deze feiten beter is dan die van laag opgeleiden, worden in het algemeen de gevolgen van hart-en vaatziekten onderschat. De Nederlandse Hartstichting vindt dit resultaat zorgelijk, want met 50.454 overledenen vormen hart- en vaatziekten de voornaamste oorzaak (37%) van vroegtijdig overlijden in Nederland. Tegelijkertijd neemt het aantal chronisch hart- en vaatpatiënten toe en wordt nu geschat op 630.000: 255.000 hartinfarctpatiënten, 150.000 hartfalen patiënten, 125.000 patiënten door boezemfibrilleren en 100.000 beroerte patiënten.

Volwassenen van 45 jaar en ouder (42%) denken minder vaak dan jongeren (55%) dat men een hartpatiënt voor het leven is. Mogelijk hebben zij hier zelf meer ervaring mee, of hebben zij er in hun omgeving vaker mee te maken gehad dan jongeren. De gevolgen van hart- en vaataandoeningen voor de patiënt worden in ieder geval ernstig onderschat. Dat komt enerzijds doordat een deel van bijvoorbeeld de hartinfarctpatiënten succesvol revalideert, weer aan het werk gaat, kan autorijden en wellicht actief gaat sporten bij de Stichting Hart in Beweging. Anderzijds zijn er ook veel onzichtbare gevolgen. Behalve de behandeling (o.a. openhart operaties), de dagelijkse medicatie (soms 5 à 6 verschillende medicijnen) en de periodieke controles, is er bijna altijd sprake van invalidering en vaak zijn er ook psychologische gevolgen.

Degenen van 18-24 jaar (34%) denken daarnaast minder vaak dan anderen (54%) dat mensen met hart- en vaatziekten net zo goed kunnen functioneren als gezonde mensen. De gevolgen van een hartinfarct lijken namelijk vaak mee te vallen omdat men na 10 dagen weer naar huis mag. Toch is er sprake van een blijvend gezondheidsprobleem omdat een deel van de hartspier is afgestorven. In de praktijk heeft dat gevolgen voor de lichamelijke mogelijkheden van de hartpatiënt, maar leidt ook tot hartfalen.

De Federatie Hartezorg, een samenwerkingsverband van 21 patiëntenverenigingen deelt de zorg van de Nederlandse Hartstichting over het onderschatten ven de gevolgen van hart- en vaatziekten. Zij zal zich samen met de Nederlandse Hartstichting inspannen om hierin verbetering te brengen.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het NIPO, Henk Foekema (020-5225472) of Saskia van Gend (020-5225483), bij de afdeling communicatie van de Nederlandse Hartstichting (070-3155620) of bij de Federatie Hartezorg p/a Stichting Hoofd Hart en Vaten (030-6596401/5).

Methode: NIPO Telepanel, het veldwerk heeft plaatsgevonden van 22 - 28 oktober 1999 (n=1036).

Steekproefmarges zijn op de resultaten van dit onderzoek van toepassing. Voor 1036 respondenten zijn de marges plus/minus 1,9% bij de resultaten van rond de 10%, plus/minus 2,8% bij resultaten van rond de 25% en plus/minus 3,2% bij resultaten van rond de 50%.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met Saskia van Gend opnemen
(020-5225483).

Met vriendelijke groet,
NIPO, het marktonderzoekinstituut

Nathalie Dollion
Secretaresse

Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 nr. 2854 1013 ks Amsterdam Fax (020) 522 53 33 22 november 1999 E-mail info@nipo.nl
Postbus 247 Internet https://www.nipo.nl
1000 ae Amsterdam
%%


Deel: ' Nederlander onderschat gevolgen hart- en vaatziekten '
Lees ook