expostbus51


MINISTERIE BZ/OS

https://www.os.minbuza.nl

MINOS: Nederlander President Internationale Waterorganisatie

Nederlander President Internationale Waterorganisatie

Tijdens de vergadering van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) in Granada is de Nederlander prof. dr. ing. Bart Schultz gekozen tot president.
Het is de eerste keer in het vijftig jarig bestaan van deze internationale organisatie dat een Nederlander het presidentschap verwerft. Als internationaal erkend expert op het gebied van waterbeheer is Schultz nauw betrokken bij de organisatie van het Tweede Wereld Water Forum dat volgend jaar in Den Haag plaatsvindt.

Een belangrijk deel van de conferentie in Granada was gewijd aan de wijze waarop de landbouw zuiniger gebruik van water kan maken. Op dit moment is landbouw de grootste waterverbruiker in de wereld. 70% van het zoetwatergebruik komt voor rekening van irrigatie. Wereldwijd wordt nu met man en macht gewerkt aan een visie op zoetwatergebruik. Deze visie leidt tot een actieplan dat in 2000 in Den Haag wordt gepresenteerd.

ICID is een wereldwijde niet-gouvermentele organisatie die zorgdraagt voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van irrigatie en drainage. Maar liefst 93 landen zijn lid van ICID.

Bart Schultz is in dienst van de Bouwdienst Rijkswaterstaat en is parttime hoogleraar op het internationaal instituut IIIE te Delft.

Het Wereld Water Forum wordt in maart 2000 georganiseerd in Den Haag. Parallel aan dit Forum vergaderen de wereldleiders in een ministerconferentie over de politieke ondersteuning van mogelijke oplossingen voor watervervuiling, watertekort, wateroverlast en waterverdeling.

Deel: ' Nederlander President Internationale Waterorganisatie '
Lees ook