Universiteit Twente


99/50 20 mei 1999

Nederlander heeft vertrouwen in tijdige oplossing Millenniumprobleem

Het millenniumprobleem: inmiddels weet bijna iedereen wel wat het inhoudt. Maar hoe kijkt de gemiddelde Nederlander er nu tegenaan? Maken mensen zich zorgen over de tegoeden op de bankrekening of over de energievoorziening na 1 januari 2000? En wat gaat men er eventueel zelf aan doen? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat wordt verricht door medewerkers van de Leerstoelgroep Communicatie & Psychologie van de Universiteit Twente. De eerste resultaten wijzen uit dat er groot vertrouwen is in de tijdige oplossing van het millenniumprobleem. Niettemin is er bij 'het Nederlandse volk' wel behoefte aan meer voorlichting over dit probleem.

Het Millennium Platform presenteert op donderdag 20 mei de grote publiekscampagne rondom de millenniumproblematiek.

Over het algemeen maakt 'de Nederlander' zich niet zoveel zorgen om het millenniumprobleem. Zeker wanneer de vergelijking wordt getrokken met andere maatschappelijke problemen zoals criminaliteit, geweld in de samenleving of het milieu scoort het millenniumprobleem niet hoog. Zo'n 15% geeft aan zich zorgen te maken over mogelijke problemen op of na 1 januari 2000. Die mensen maken zich het meest druk om het falen van medische apparatuur of het uitvallen van stroom. Bij deze problemen voelen mensen zich ook tamelijk machteloos, omdat zij er zelf niets aan kunnen doen om het op te lossen. In andere situaties zoals de thuiscomputer, het wegverkeer, het financiële verkeer en de detailhandel ziet men meer mogelijkheden om zelf iets aan het probleem te doen. Daarover maken zij zich dan ook minder zorgen. Om deze problemen zo goed mogelijk te ondervangen wapenen zij zich met kaarsen, batterijen, een extra voorraad levensmiddelen en voldoende contant geld en bankafschriften als bewijs voor het financiële tegoed.

Ongeveer een kwart van de ondervraagden denkt wel dat er millenniumproblemen optreden, maar tegelijkertijd is er groot vertrouwen dat deze wel tijdig zullen worden opgelost. Een grote meerderheid vindt ook dat de overheid voldoende doet om het probleem op te lossen.

Hoewel men vindt dat computerdeskundigen zelf hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit probleem heeft men geen kritische houding aangenomen ten aanzien van computers. Een bestaan zonder computers kan men zich nauwelijks meer voorstellen. Het bestaan van een millenniumprobleem doet daar niets aan af.

Bijna 60% van de ondervraagden vindt dat er meer voorlichting nodig is over het millenniumprobleem. Dit ondersteunt de activiteiten van het Millennium Platform, dat op donderdag 20 mei haar grote publiekscampagne aankondigt. Het mag duidelijk zijn dat het grote problemen kan opleveren wanneer bijvoorbeeld iedereen besluit zijn geld van de bank te halen. Het verdient dan ook aanbeveling dat de voorlichting van het Millennium Platform zich richt op concrete suggesties die de burgers ter harte kunnen nemen.


Contactpersoon Voorlichting & Externe Betrekkingen: Wendy de Koning,

tel. (053) 489 4363, e-mail w.dekoning@veb.utwente.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers, mevrouw M.Kuttschreuter en de heer J. Gutteling, telefoon (053) 489 3287, of per e-mail: M.W.M.Kuttschreuter@wmw.utwente.nl of J.M.Gutteling@wmw.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Nederlander vertrouwt op oplossing Millenniumprobleem '
Lees ook