Ingezonden persbericht

Nederlanders bieden Australische grond per m2 aan als decembergeschenk

Uniek Green Globe-project zet ontbossing als wereldwijd probleem op de kaart

TARASHIRE (Australie), 20051108 -- Onder de naam Green Globe zijn twee Nederlanders een project begonnen om de wereld te wijzen op de gevaren voor ontbossing. Wie wil kan voor $ 39,90 eigenaar worden van een vierkante meter grond in Queensland, Australië.


Bijzonder is dat het project niet is gesitueerd in de landen die met ontbossing worden geassocieerd maar juist in Australië. "We willen duidelijk maken dat ontbossing een wereldwijd probleem is, dat speelt op alle continenten", licht initiatiefnemer Mark Pors toe.

Inmiddels zijn er op de site www.green-globe.com al stukken grond verkocht aan mensen uit 21 landen. De initiatiefnemers willen doorgaan tot 10.000 meter van eigenaar is veranderd. Dat 'voetbalveld' zal symbolisch aan de Australische overheid worden overhandigd. Green Globe mikt onder meer op consumenten die in decembermaand een origineel geschenk zoeken.

Miljoenen hectare oerbossen worden per jaar gekapt, vooral voor commerciële doeleinden. Deskundigen schatten dat in het huidige tempo van ontbossing alle oerbossen rond het jaar 2025 zijn verdwenen. De aandacht in de media gaat vooral uit naar landen als Brazilië en Indonesië als 'brandhaarden'. Met Green Globe willen initiatiefnemers Mark Pors en Rob Pieterse duidelijk maken dat ook de westerse wereld niet goed omgaat met haar natuurlijke schatten. Daarom kozen zij Australië als decor voor het unieke Green Globe-project. In het dorpje Tara, 400 kilometer ten westen van Brisbane, heeft Green Globe een groot stuk grond gekocht. In dit gebied is driekwart van de hoeveelheid bos al gekapt voor veeteeltdoeleinden. Per jaar gaat in Australië 500.000 hectare bos verloren.
Door het verkopen van vierkante meters grond willen de twee initiatiefnemers de ecologische balans - symbolisch - weer herstellen. Mark Pors: "Natuurlijk is het kopen van die vierkante meter maar een klein gebaar. Maar de symboliek ervan is veel groter. Temeer omdat het project na volledige intekening van 10.000 vierkante meter officieel zal worden aangeboden aan de Australische overheid. Dat kan Green Globe een enorme spin-off geven."

Rechtsgeldige eigendomscertificaten
Mensen uit 21 landen hebben daadwerkelijk al een vierkante meter gekocht voor $ 39,90. Het Green Globe-project werkt met rechtsgeldige eigendomscertificaten. De registratie van de certificaten staat onder toezicht van de Australische overheid. Green Globe zorgt ervoor dat het kale gebied weer opnieuw beplant wordt met de originele vegetatie. Daarbij wordt nauw samengewerkt met een expert van de Landbouwuniversiteit in het Nederlandse Wageningen, die internationaal een grote reputatie heeft opgebouwd. Green Globe wil niet alleen particulieren interesseren, maar ziet ook mogelijkheden voor bedrijven. Pors: "Met de decembermaand in aantocht is het een aardig geschenk voor particulieren en bedrijven. Een bedrijf dat zégt maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen, kan dat nu in praktijk brengen, bijvoorbeeld door medewerkers of relaties een vierkante meter grond aan te bieden in december, als alternatief kerstpakket."


Voor redacties:

Als u meer wilt weten over dit persbericht, kunt u contact opnemen met Mark Pors, tel. +31 23 544 0306 of via mark@green-globe.com

Deel: ' Nederlanders bieden Australische grond per m2 aan als decembergeschenk '
Lees ook