NIPO


Opmerkelijke opinies

13 januari 1999

Nederlanders hebben weinig vertrouwen in Europese politiek; zeer kleine minderheid op de hoogte datum verkiezingen

Uit een 2Vandaag/ NIPO onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders (55%) geen vertrouwen heeft in de Europese politiek. Het huidige tumult in Brussel om de vermeende fraude van enkele Euro-commissarissen heeft deze situatie duidelijk niet verbeterd. Eén op de drie Nederlanders (33%) zegt in de afgelopen dagen minder vetrouwen te hebben gekregen in de Europese politiek. In juni van dit jaar zijn er verkiezingen voor het Euro-parlement, slechts 5% van de bevolking is hier van op de hoogte.

Jonge Nederlanders blijken meer vertrouwen te hebben in de Europese politiek, dan hun oudere landgenoten. Onder de jongeren tot 35 jaar heeft 38 % wel vertrouwen in de Europese politiek. Onder de ouderen zijn duidelijk meer sceptici te vinden en minder personen met vertrouwen (17%).
_________________________________________________________________

1 | Vertrouwen in de Europese politiek
_________________________________________________________________

t/m 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 jaar en ouder allen (heel) veel vertrouwen 38 22 17 26 (heel) weinig vertrouwen 41 61 65 55 geen mening 21 17 18 19
_________________________________________________________________

Het tumult in de afgelopen dagen in Brussel heeft bij één op de drie Nederlanders (33%) geleid tot vermindering van het vertrouwen in de Europese politiek.

Ontslag Van Buitenen zou onterecht zijn, Cresson moet wel weg Tweederde van de Nederlandse bevolking (65%) is op de hoogte van het feit dat Europees ambtenaar Van Buitenen het risico loopt te worden ontslagen wegens het doorgeven van informatie over vermeende fraude aan het Europees parlement. Degenen die van de zaak hebben gehoord, zijn in meerderheid (66%) van mening dat dit onterecht is.

De helft van de Nederlanders (54%) weet van de beschuldigingen aan het adres van Euro-commisaris Cresson. Acht op de tien (82%) die van deze aantijgingen hebben gehoord, vinden dat mevrouw Cresson haar ambt moet neerleggen.

Nederlanders in grote meerderheid onbekend met datum verkiezingen Europarlement Maar 5% van de Nederlandse bevolking op de hoogte van het feit dat in juni van dit jaar de verkiezingen voor het Europees parlement worden georganiseerd. Driekwart (77%) heeft geen idee en één op de vijf (18%) noemt een onjuist tijdstip.
_________________________________________________________________

2 | Bekendheid tijdstip verkiezingen Europees parlement
_________________________________________________________________

Grafiek
_________________________________________________________________

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: het 2Vandaag/NIPO-onderzoek vermelden.

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Olaf van Strien (020 - 5225 482) en Henk Foekema (020 - 5225 472).

A4645 | Methode: NIPOfoon , het veldwerk heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 januari 1999 (n=617).

Op de uitkomsten van dit onderzoek zijn steekproefmarges van toepassing. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat de percentages niet precies tot 100% optellen.


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' Nederlanders hebben weinig vertrouwen in Europese politiek '
Lees ook