Nederlanders niet op de hoogte van aansprakelijkheid kinderen


Den Haag, 20160412 -- 9 op de 10 Nederlanders is onvoldoende op de hoogte van de wettelijke aansprakelijkheid bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.), dat onlangs werd gehouden onder ruim 1700 participanten. Slechts 7,1% wist vanaf welk levensjaar kinderen wettelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Volledige aansprakelijkheid van ouders
Aan de deelnemers werd onder meer gevraagd tot en met welke leeftijd ouders volledig verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van handelingen van hun kinderen. Volgens de wet zijn ouders tot en met het 13e levensjaar van hun kind(eren) volledig aansprakelijk. Het onderzoek toont aan dat slechts 7,1% van de ondervraagden zich hiervan bewust is. Bijna de helft (48,3%) van de respondenten ging ervan uit dat kinderen pas vanaf 18 jaar buiten de aansprakelijkheid van ouders vallen.

Financiële ondersteuning voor kinderen tot 21 jaar
Bijna een derde (32,9%)van de respondenten gaf aan dat de leeftijdsgrens 21 jaar is. Dit is echter een misverstand dat niets met aansprakelijkheid te maken heeft. Ouders hebben de verplichting om kinderen financieel te ondersteunen tot hun 21e levensjaar. Dit geldt echter alleen voor kosten voor levensonderhoud en studie, en niet voor kosten rond aansprakelijkheid.

Er geldt aparte wet- en regelgeving voor aansprakelijkheid van kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën (14 en 15 jaar, 16 en 17 jaar, en kinderen van 18 jaar en ouder). Voor alle regels rondom kinderen en aansprakelijkheid, zie: Aansprakelijkheid ouders en kinderen: wet- en regelgeving.

Aansprakelijkheidsverzekering raadzaam
Een aansprakelijkheidsverzekering is in Nederland niet verplicht, maar wel aan te raden; vooral voor huishoudens met inwonende kinderen en/of huisdieren. Regelmatig is er dan ook een pleidooi om de APV verplicht te stellen. Bovendien dekt een aansprakelijkheidsverzekering doorgaans ook de risicoaansprakelijkheid.


Deel: ' Nederlanders niet op de hoogte van aansprakelijkheid kinderen '
Lees ook