Nederlanders nog niet massaal aan het digitale tijdschrift


HEEMSKERK, 20120814 -- Nederlanders geven nog altijd sterk de voorkeur aan het oude vertrouwde papieren tijdschrift, zo blijkt uit het Bladenbox Onderzoek 2012. De rol van het digitale tijdschrift op de tablet zal naar verwachting toenemen, maar uit de cijfers komt tevens naar voren dat er geen sprake van is dat de digitale tijdschriften de rol van hun gedrukte tegenhangers op korte termijn zullen overnemen.

Onderzoek
In het tweede kwartaal van 2012 werd door Abonnementenland wederom het Bladenbox Onderzoek (BBO’12/1) uitgevoerd onder de bezoekers van www.bladenbox.nl. De Bladenbox is een website waarop zowel particulieren als bedrijven en instellingen abonnementen kunnen afsluiten op circa 240 verschillende vak- en publiekstijdschriften.

Het doel van het onderzoek was dit maal om inzicht te verkrijgen in de positie van digitale tijdschriften ten opzichte van hun gedrukte equivalenten onder de bezoekers van De Bladenbox. Daartoe werd gedurende een maand een vragenlijst aan De Bladenbox gekoppeld. De bezoekers van De Bladenbox werden gevraagd deze vragenlijst in te vullen.

Ruim 800 bezoekers namen de moeite om de vragenlijst in te vullen. Op de volgende pagina’s treft u de meest saillante uitkomsten van dit onderzoek.

Belangrijkste uitkomsten:

• 2 Van de 3 bezoekers van De Bladenbox is een vrouw.
• Ruim 1 op de 4 respondenten beschikt over een tablet.
• De respondenten hebben 15 x vaker een abonnement op een gedrukt tijdschrift dan op een digitaal tijdschrift.
• Meer dan de helft van de respondenten is niet bereid te betalen voor een digitaal tijdschrift.
• 1 Op de 25 respondenten leest tenminste eens per week een tijdschrift via een iPad of een andere tablet.
• Bijna 1 op de 4 respondenten verwacht binnen 12 maanden een digitaal tijdschrift te lezen.
• Meer dan 9 van de 10 respondenten prefereert een gedrukt tijdschrift.

Het tablet-bezit onder de bezoekers van De Bladenbox nadert de 30%, en is daarmee zonder meer aanzienlijk.

Wanneer we kijken naar de overige scores dan dringt de conclusie zich op, dat de tablet voor de respondenten slechts mondjesmaat een alternatief vormt voor het gedrukte tijdschrift.

Lees hier de resultaten van het onderzoek.

https://www.bladenbox.nl


Deel: ' Nederlanders nog niet massaal aan het digitale tijdschrift '
Lees ook