STAATSLOTERIJ

Millennium-onderzoek

verbeterde herhaling: procenttekens en aanhalingstekens aangepast.

Onderzoek wijst uit: angstgevoelens leven nauwelijks Meerderheid Nederlanders denkt positief over de Millennium-oudejaarsavond

Nederlanders denken nu positiever over de Millennium-oudejaarsavond dan vorig jaar. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat de Staatsloterij in week 34 onder alle Nederlanders heeft gehouden. In dat onderzoek staat de laatste oudejaarsavond van deze eeuw centraal. Delen van het onderzoek zijn ook in 1998 (week 44) uitgevoerd, zodat een vergelijking kan worden gemaakt.

Houding
Op de vraag 'Hoe kijkt u aan tegen de eeuwwisseling?', antwoordde men als volgt: heel positief 8% (was 9%); positief 57%(46%); neutraal 30%(37%); negatief 1%(1%); heel negatief 0%(0%)en weet het niet 3% (5%). Staatsloterijdeelnemers (40% van alle Nederlanders) zijn optimistischer gestemd (62%) dan niet-deelnemers (54%). De groep Nederlanders die positief over de oudejaarsavond '99 denkt, is dus gegroeid. De fractie die negatief of heel negatief tegen de oudejaarsavond aankijkt, verwacht vooral problemen met computers.

Verwachting
De vraag 'Wat gaat de oudejaarsavond van 1999 betekenen?', beantwoordde men met: 'Moet spectaculair worden' 11% (was 24%); 'Moet wel specialer zijn dan normaal' 29% (27%); 'Moet gewoon zijn, zoals alle anderen oudejaarsavonden' 55% (41%) en 1% (1%) zegt: 'Moet sober worden gevierd.' Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat naarmate het nieuwe Millennium dichterbij komt, men meer hecht aan een doorsnee-oudejaarsavond.

Plannen
Van de Nederlandse bevolking heeft 17% al concrete plannen voor de oudejaarsavond. Van deze groep blijft 22% gewoon thuis; 28% viert elders een feest; 4% viert een feest in het buitenland en 4% gaat op vakantie. Een klein deel, 1%, gaat een speciale Millenniumtrip maken.

Men verwacht met het eigen gezin (35%) en/of met familieleden (39%) Oud en Nieuw te vieren. Vrienden en kennissen (21%) zijn minder populair, buren zelfs beduidend minder: 3%. Eén op de honderd Nederlanders geeft aan op oudejaarsavond te moeten werken, en dat percentage is vrijwel gelijk aan vorig jaar. De Nederlander vindt dat oliebollen (90%), vuurwerk (89%), champagne (81%) bij oudejaarsavond passen. Ook spelletjes (53%) en de oudejaarsconference (62%) scoren goed. Meer dan de helft (56%) vindt Oudejaarsloten ook bij oudejaarsavond horen. Uit andere cijfers blijkt dat vorig jaar ruim drie miljoen van de in totaal zes miljoen huishoudens een Oudejaarslot in huis hadden.

Recordprijs
De Oudejaarsloterij van de Staatsloterij is voor de gelegenheid omgedoopt tot Loterij van de Eeuw. De hoofdprijs van twintig miljoen belastingvrije guldens rechtvaardigt dit, want het betreft de hoogste prijs die ooit in de vaderlandse geschiedenis is uitgeloofd. Daarnaast zijn er onder meer tien prijzen van één miljoen gulden te winnen. Om iedereen een kans te geven een lot van de Loterij van de Eeuw (à f 50,-) te bemachtigen, wordt op 3 september a.s. met de verkoop gestart.

Noot:
Het onderzoek is in opdracht van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) uitgevoerd door Interview NSS. Tussen haakjes staan de percentages van het onderzoek dat in 1998 is uitgevoerd. Voor verdere informatie: Anne de Lange, voorlichter van SENS. Hij is bereikbaar via: 070- 30 21 604 (kantoor) of 06- 65 15 2770 (semafoon).

03 sep 99 11:44

Deel: ' Nederlanders positief over Millennium-oudejaarsavond '
Lees ook