Ingezonden persbericht


Succesvolle start 'Maak je niet dik!'

Nederlanders testen massaal hun gewicht

4 februari

De start van de campagne 'Maak je niet dik!' van het Voedingscentrum is een groot succes. Vanaf de introductie half december hebben al meer dan 150.000 Nederlanders op www.voedingscentrum.nl getest of zij een gezond gewicht hebben. Bijna 40.000 mensen sms'ten om hun gewicht te checken. Zij ontvingen hun persoonlijke score en een bijbehorend advies op hun mobiele telefoon. Ook zijn er tienduizenden brochures en taillemeters aangevraagd bij het Voedingscentrum.

Van de sms'ers had 64,5% een gezond gewicht, 23,5% was iets te zwaar en 6% veel te zwaar. De campagne 'Maak je niet dik!' is erop gericht overgewicht te voorkomen. Het gaat niet om afvallen, maar op het behouden van een gezond gewicht door een goed eetpatroon én meer bewegen. Het gevaar van overgewicht schuilt namelijk vooral in het kilootje dat er elk jaar ongemerkt bij komt en de risico's die dit kan opleveren voor de gezondheid.

Het eerste jaar is gericht op het bewust worden van het belang van een gezond gewicht. Centraal in dit jaar van de campagne staan dan ook materialen waarmee mensen zelf kunnen checken of ze een gezond gewicht hebben: een interactieve BMI(Body Mass Index)-module op www.voedingscentrum.nl, taillemeters en brochures met BMI-meter.

De campagne, die loopt tot en met 2006, wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ZonMW, Voorlichtingsbureau Groenten en Fruit, Nederlandse Hartstichting en Nederlandse Kankerbestrijding.

Gezond, lekker en veilig eten is belangrijk in onze samenleving. Elke Nederlander kan met al zijn vragen hierover terecht bij een onafhankelijke organisatie: Stichting Voedingscentrum Nederland. Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid (ministeries van LNV en VWS) om wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over gezonde voeding en voedselveiligheid.

Voedingscentrum - eerlijk over eten

Deel: ' Nederlanders testen massaal hun gewicht '
Lees ook