Datum : 14/12/1999 Nederlanders voor doorwerken tot 65e jaar

(ANP 13/12)

Een meerderheid van 58 procent van de Nederlanders vindt dat mensen in de toekomst tot hun 65e jaar zouden moeten doorwerken. Dit met het oog op de vergrijzing, waardoor het aantal ouderen sterk toeneemt in vergelijking met het aantal jongeren. De overheid zou hiertoe beleid moeten ontwikkelen. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau NIPO onder 634 personen. De peiling is maandag gepresenteerd op het symposium Vergrijzing: Zorgen voor Morgen in Instituut Clingendael in Den Haag. Opmerkelijk is dat met name ondervraagden die zelf boven de zestig jaar zijn, vinden dat mensen langer moeten blijven werken: 68 procent, tegenover 32 procent van de 60-plussers die dat niet vindt. Van de mensen onder de zestig jaar vindt 55 procent dat mensen moeten doorwerken tot hun 65-ste en 45 procent vindt dat niet. Overigens willen weinig mensen doorwerken als het op henzelf betrekking heeft. Nu stopt men in de praktijk vaak al rond de 55 jaar. De helft van de ondervraagden komt in aanmerking voor een VUT-regeling. Van hen geeft een ruime meerderheid van 73 procent aan daarvan gebruik te willen maken. Daarnaast geeft opnieuw een meerderheid van 58 procent aan de vergrijzing zon belangrijk probleem te vinden dat een aparte minister voor ouderenbeleid nodig is. Eenvijfde vindt dat niet wenselijk, en eenzelfde aandeel weet het niet.

top

Deel: ' Nederlanders voor doorwerken tot 65e jaar '
Lees ook