Nederlanders voor harde aanpak zedenmisdadigers

De Nederlanders zijn opgeschrikt door de recente gevallen van zedenmisdrijven en vinden dat zedendelinquenten hard aangepakt moeten worden. Dat blijkt uit een onderzoek, dat het NIPO in opdracht van het actualiteitenprogramma 2Vandaag heeft gehouden. Bijna alle Nederlanders gaven daarin te kennen een wet te willen, waarin staat dat bij iemand die een zedenmisdrijf heeft gepleegd, verplicht DNA moet worden afgenomen. Drie op de vier Nederlanders zijn zelfs van mening dat de plegers van een zedenmisdrijf, die herhaaldelijk de fout ingaan, chemisch gecastreerd moeten worden.

Bijna alle Nederlanders (95%) vinden dat er een wet moet komen, waarin staat dat bij iemand die een zedenmisdrijf heeft gepleegd, verplicht DNA moet worden afgenomen. Slechts 3% is het hier niet mee eens. Men wil zelfs verder gaan: in de discussie over de verlenging van de tbs-proeftijd voor zedendelinquenten kiest de Nederlandse bevolking massaal de kant van enkele Tweede Kamerfracties, die de proeftijd willen verlengen. Circa negen op de tien Nederlanders (89%) willen de proeftijd verlengen. Minister Korthals, die de proeftijd wil handhaven op drie jaar, heeft slechts 5% van de Nederlanders achter zich.

Dat zedendelinquenten hard aangepakt moeten worden, staat voor de Nederlanders – zoals gezegd – buiten kijf. Meer dan drie op de vier Nederlanders (77%) zijn voorstander de pleger van een zedenmisdrijf, die herhaaldelijk in de fout gaat, verplicht chemisch te castreren. Voor slechts 17% van de Nederlanders gaat deze maatregel te ver.

Ook heeft een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking er geen enkele moeite mee als justitie DNA gebruikt als bewijsmateriaal voor een heel ander misdrijf dan waarvoor een verdachte indertijd, om zijn onschuld te bewijzen, DNA heeft afgestaan. Drie op de vier Nederlanders (75%) vinden het verantwoord het DNA opnieuw te gebruiken, 22% vindt dat onverantwoord.

Hoewel de Nederlandse bevolking graag ziet dat het huidige beleid op de schop gaat, is men iets terughoudender als gevraagd wordt of zij van mening zijn dat bij iedereen die wegens een misdaad (groot of klein) veroordeeld is, erfelijk materiaal moet worden afgenomen. Drie op de tien Nederlanders (30%) vinden deze maatregel te vergaand, twee op de drie Nederlanders (66%) zouden ook daar geen bezwaar tegen hebben.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Remco Frerichs (020-5225479 of R.Frerichs@nipo.nl) en Henk Foekema (020-5225472)

Methode: NIPO Telepanel, het veldwerk heeft plaatsgevonden op 6 en 7 november 1999 (n=1059)

Informatie voor de redactie:
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u opnemen contact met de heer Frerichs (020-5225479).
NIPO, Het marktonderzoekinstituut

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederlanders voor harde aanpak zedenmisdadigers '
Lees ook