Keywords: medisch, geneesmiddelen, ziektebeelden, patienten

esculaap

medibyte

MEERDERHEID NEDERLANDERS WIL ONAFHANKELIJK VOORSCHRIJFGEDRAG ARTS

Drie op de vijf (60%) Nederlanders vinden dat zorgverzekeraars geen invloed mogen krijgen op het voorschrijfgedrag van hun artsen. Dit blijkt uit een Nipo-onderzoek. Ook moet VWS meer haast maken met het vergoeden van nieuwe geneesmiddelen voor o.a. chronische patienten, aldus een ruime meerderheid van de Nederlanders.

Drie op de vijf (60%) Nederlanders vinden dat zorgverzekeraars geen invloed mogen krijgen op het voorschrijfgedrag van hun artsen. Bovendien vindt practisch een even grote groep (61%) dat apothekers alleen na overleg met de huisarts een recept kunnen wijzigen. Drie op de tien (31%) Nederlanders keuren deze interventie echter af. Dit blijkt uit onderzoek dat het NIPO in opdracht van de Pharmaceutical Committee van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (Den Haag) heeft uitgevoerd aan de vooravond van het debat over de Zorgnota 2000. Aanleiding voor dit onderzoek was de recente publicatie van het advies van de commissieDe Vries over het toekomstige geneesmiddelenbeleid. Deze commissie adviseert onder andere dat zorgverzekeraars in samenwerking met artsen en apothekers een grotere invloed moeten krijgen op het voorschrijfgedrag van artsen. De meerderheid (60%) van de Nederlandse bevolking is het hier dus niet mee eens. Daarnaast vinden vinden vier op de vijf (80%) Nederlanders dat het Ministerie van VWS sneller dan nu het geval is nieuwe goedgekeurde geneesmiddelen moet vergoeden voor patiënten. Tevens vinden ruim vier op de vijf (82%) Nederlanders dat de kamerleden in het debat van volgende week over de Zorgnota 2000 op een snellere vergoeding moeten aandringen. Indien hiervoor een aanvullende verzekering komt, dan is ruim éénderde (35%) van de Nederlandse bevolking bereid om extra premie te betalen. Deze groep wil gemiddeld ongeveer 10 gulden extra per maand betalen. Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het NIPO, Henk Foekema (020-5225472) of Saskia van Gend (020-5225483) of bij de Pharmaceutical Committee, Robert Berkelbach van der Sprenkel (023-5153127). In de Pharmaceutical Committee van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (Den Haag) zijn alle Amerikaanse geneesmiddelenfabrikanten van Nederland verenigd. Methode: NIPO Telepanel, het veldwerk heeft plaatsgevonden op 5, 6 en 7 november 1999 (n=1059). Steekproefmarges zijn op de resultaten van dit onderzoek van toepassing. Voor 1059 respondenten zijn de marges plus/minus 1,9% bij de resultaten van rond de 10%, plus/minus 2,8% bij resultaten van rond de 25% en plus/minus 3,2% bij resultaten van rond de 50%.


english Switch to english


Laatst gewijzigd: 5 november 1999

Deel: ' Nederlanders willen onafhankelijk voorschrijfgedrag arts '
Lees ook