NIPO

Nederlanders zeer verdeeld over herinvoering doodstraf

Ruim twee op de vijf Nederlanders (43%) zijn voor de herinvoering van de doodstraf in Nederland voor ernstige misdaden. Een evengrote groep (42%) is tegenstander. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIPO afgelopen weekeinde heeft uitgevoerd onder 905 kiesgerechtigde Nederlanders.

Alleen de aanhang van de Lijst Pim Fortuyn is in meerderheid voor de herinvoering van de doodstraf (70%). De D66-, GroenLinks- en SP-stemmers zijn in meerderheid tegen de herinvoering. In alle andere partijen houden voor- en tegenstanders elkaar redelijk in evenwicht. Hoe ouder men is, des te vaker is men tegen het herinvoeren van de doodstraf voor sommige ernstige misdrijven.

Aan de voorstanders van het opnieuw invoeren van de doodstraf is gevraagd voor welk misdrijf men de doodstraf weer zou mogen invoeren. Bijna alle voorstanders vinden de doodstraf te billijken na 'terroristische aanslagen met dodelijk gevolg' (97%).
1 | Zou de doodstraf moeten worden ingevoerd voor... (gevraagd aan voorstanders van de herinvoering; n=373)
Misdrijf %

Terroristische aanslagen met dodelijk gevolg 97
Moord met voorbedachte rade 90
Moord na verkrachting 87
Ontvoering van mensen om losgeld te verkrijgen 22 Bijna één op de vijf Nederlanders (19%) denkt nu anders over de herinvoering van de doodstraf dan vroeger.

Meer dan de helft van degenen die van mening zijn veranderd, geven aan dat de aanslag op het World Trade Center in New York daarbij een rol heeft gespeeld (55%). 47% refereert aan de moord op Rowena Rickers ("het meisje van Nulde") en bij 39% van degenen die veranderd zijn, heeft de moord op Pim Fortuyn een rol gespeeld. Ook de recente - abusievelijke - vrijlating van Hakan K. heeft mensen aan het denken gezet (41%).
2 | Heeft de volgende gebeurtenis een rol gespeeld bij het feit dat u anders over de doodstraf bent gaan denken (n=150)?
Gebeurtenis %

De aanslag op het World Trade Center 55
De moord op Rowena Rickers 47
De vrijlating van Hakan K. 41
De moord op Pim Fortuyn 39
De Puttense moordzaak 28
De ontvoering van Freddy Heineken 17

Methode: NIPO Telepanel. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 7 tot en met 9 juni 2002 (n=905), onderzoeksnummer: C3431. Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Remco Frerichs (020) 522 54 79 of r.frerichs@nipo.nl

Deel: ' Nederlanders zeer verdeeld over herinvoering doodstraf '
Lees ook