SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08


Uitnodiging persconferentie 22 mei 2002

Brussel, 17 mei 2002

Nederlands als tweede taal : knelpunten en voorstellen

Op 15 mei formuleerden de Vlaamse sociale partners hun gezamenlijk standpunt over de problematiek van Nederlands als tweede taal. Kennis van het Nederlands is van essentieel belang om toegang te krijgen op de arbeidsmarkt. Toch is er een groot tekort aan geschikte opleidingen. De sociale partners vragen dan ook aandacht voor deze problematiek op de rondetafelconferentie rond Nederlands als tweede taal op 24 mei. Graag stellen wij u de bestaande knelpunten en de voorstellen van de sociale partners voor op onze persconferentie.

De persconferentie zal geleid worden door de SERV-voorzitter Philippe Muyters. Ze heeft plaats op WOENSDAG 22 MEI 2002 om 11u00 uur in ons nieuwe gebouw, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel. Aansluitend worden broodjes voorzien.

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen uiterlijk op 21 mei 2002 om 14u00 uur bij Christine Jacobs, tel. 02/20.90.188.

In de hoop ook U bij die gelegenheid te kunnen begroeten, verblijf ik, met de meeste hoogachting,

Pieter Kerremans,
Administrateur-generaal SERV.
Graag ontvingen wij de bevestiging van uw aanwezigheid uiterlijk op 21 mei 2002.

0 Kan aanwezig zijn.
0 Kan niet aanwezig zijn.
Naam :
Functie :
Bedrijf :
Adres :
Telefoon :
Fax :
e-mail :

U kan uw bevestiging richten aan SERV, Christine Jacobs, communicatieverantwoordelijke, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel, fax 02/217.70.08, tel. 02/20.90.188, e-mail : cjacobs@serv.be

Deel: ' Nederlands als tweede taal, knelpunten en voorstellen '
Lees ook