DELOITTE EN TOUCHE

Nederlands Bedrijfsleven Niet Voorbereid Op Anti-Corruptie Wet

Rotterdam, 1 oktober 1999. - Nederlandse bedrijven kunnen justitieel worden vervolgd voor corrupte handelingen van hun werknemers in andere landen bij onder meer het verkrijgen van opdrachten. De minister van Justitie heeft hiertoe wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting worden deze wetten aan het einde van dit jaar van kracht. Tijdens een door Deloitte & Touche georganiseerde informatiebijeenkomst bleek dat het Nederlandse bedrijfsle-ven onvoldoende is voorbereid op deze nieuwe wetgeving.

Het betreft hier een wijziging in het Wetboek van Strafrecht, gebaseerd op het door Nederland ondertekende OESO-verdrag 'Bestrijding van Omkoperij van Buitenlandse Ambtenaren in Internationale Handelstransacties'. Dit verdrag is opgesteld om de onderlinge concurrentie tussen de lidstaten van de OESO eerlijk te laten verlopen en de integriteit van de aangesloten landen en hun ondernemingen te verhogen.

In tegenstelling tot vele andere verdragspartijen heeft Nederland nog niet aan haar verdragsverplichtingen voldaan. In ons land vallen steekpenningen van bedrijven bij het verkrijgen van opdrachten onder de noemer 'bemiddeling' of 'acquisitiekosten' en zijn zelfs aftrekbaar van de belastingen. Op de Corruption Perception Index van Transparency International, die 85 landen omvat, staat Neder-land hoog op de lijst. Ons land neemt daar de achtste plaats in en wordt gezien als zeer betrouwbaar. De Verenigde Staten staan op de 17de plaats.

In de Verenigde Staten is al in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act ingevoerd. Amerikaanse bedrijven zeggen door deze anti-corruptie wet vele miljarden dollars per jaar aan opdrachten mis te lopen aan bedrijven uit landen die niet worden belemmerd door dit soort wetgeving. Om die reden heeft de Amerikaanse regering zich beijverd voor invoering van anti-corruptie wetten in andere landen, waaronder Nederland.

Over de grote gevolgen van de aangekondigde anti-omkopingswetgeving in Nederland hield Deloitte & Touche op 1 oktober in Amsterdam een informatiebijeenkomst voor Nederlandse multinationale bedrijven.

De Amerikaanse ambassadeur, Cynthia Schneider benadrukte in haar inleiding het belang van de koppeling van bestrijding van corruptie en democratische hervormingen in de betreffende landen. Van de zijde van het ministerie van Economische Zaken wordt door drs A.J. Van Overbeeke, directeur Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid benadrukt dat Nederlandse bedrijven nadrukkelijk rekening zullen moeten houden met de verscherping van de Nederlandse wetgeving op dit punt.

Deloitte & Touche Business Standards Consultancy & Auditing heeft een programma opgesteld om Nederlandse bedrijven te adviseren over de invoering van compliancesystemen om de gevolgen van de nieuwe wetgeving te implementeren in het beleid van de ondernemingen.

Deloitte & Touche had over 1998 in Nederland een jaaromzet van f885 miljoen. Bij de accountants-adviesorganisatie zijn thans circa 5500 personeelsleden werkzaam binnen 90 kantoren. De wereldwijde omzet van Deloitte Touche Tohmatsu bedroeg in 1998 ruim 9 miljard US dollar. De organisatie heeft vestigingen in 130 landen en circa 82.000 personeelsleden.

/ / / / / / / / /

Deel: ' Nederlands bedrijfsleven niet voorbereid op corruptiewet '
Lees ook