Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nederlands - Duits internetdebat: FUTURE - OF - FOOD

12 september 2001 - Minister Brinkhorst en Minister Künast openen op 10 oktober het Nederlands - Duits internetdebat 'Future of Food'. Het debat, waarin zowel organisaties als particulieren uitgenodigd worden hun mening te geven over de toekomst van de landbouw, loopt van 10 oktober 2001 tot 21 november 2001.

Initiatiefnemers van het digitale debat zijn het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Duitse Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL). Voorafgaand aan de opening door beide bewindslieden, is er een Ronde Tafel Dialoog met Duitse en Nederlandse kopstukken uit de agroketen; van boeren tot consumentenorganisaties. Vorig jaar heeft een dergelijke bijeenkomst plaatsgevonden tijdens de Wereldtentoonstelling in Hannover.

Tot 21 november staan in het Digitale Debat drie onderwerpen op de agenda: voedselveiligheid, dierenwelzijn en de boerderij van de toekomst. Elk thema wordt ingeleid met een workshop waarin deskundigen uit beide landen van gedachten zullen wisselen. Stellingen, vragen, dilemma's en standpunten, waarden en visies die uit de workshops voortkomen worden ingebracht in het debat. Doel van het Digitale Debat is het achterhalen van wensen, zorgen en visies die in de maatschappij leven over de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel en ideeën over de inrichting van de landbouw. Parallel aan het debat zal zowel in Nederland als in Duitsland een consumentenonderzoek plaatsvinden. De resultaten van dat onderzoek zullen samen met de uitkomsten van het debat zowel in boekvorm als op CD-Rom openbaar gemaakt worden tijdens de Grüne Woche half januari in Berlijn.

Na de opening op 1o oktober kan men zich via verschillende kanalen toegang verschaffen tot het debat. De eenvoudigste manier is om www.future-of-food.nl of www.future-of-food.de aan te klikken. Ook de sites van de ministeries in Nederland en Duitsland bieden een ingang. Voor vertaling over en weer wordt gezorgd.

Deel: ' Nederlands - Duits internetdebat FUTURE - OF - FOOD '
Lees ook