Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persinfo

nr. 01: datum: 13-01-1999

NEDERLANDS LANDBOUWBELEID MOET INTERNATIONAAL BELEID ZIJN

De internationale context blijft in het Nederlandse landbouwbeleid sterk onderbelicht. Dat zegt voorzitter Rob Tazelaar van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren in zijn nieuwjaarsrede tijdens de eerste bestuurs-vergaderingen van het PVV en het PPE van dit nieuwe jaar.

‘In het beleid van de overheid is geen aandacht voor wat er zich internationaal afspeelt’, zegt PVE-voorzitter Tazelaar. Hij wijst op de Wet Herstructurering Varkenshouderij, maar ook op de herstructurering van de pluimveesector. Daarnaast ontbreekt volgens Tazelaar deze belangrijke internationale context in de Beleidsagenda van het Ministerie van Landbouw voor 1998-2002 en zelfs in de passages in het regeerakkoord. Ook in de beleidsvisies van de sectororganisaties wordt niet over de grens gekeken.

Als het om internationaal beleid gaat, denkt Tazelaar verder dan de euro en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. ‘Belangrijk’, zo zegt de PVE-voorzitter, ‘is de volgende ronde van de WTO-onderhandelingen, het toekomstig lidmaatschap van China van de WTO en de ontwikkelingen in Zuidoost Azië. De mogelijke toetreding van China zal de wereldmarkt fors vergroten. China (en ook Mexico) kan de eigen consumptiegroei niet opvangen onder meer door een gebrek aan water’.

‘Met dit soort ontwikkelingen moet je nu al rekening houden’, zegt Tazelaar. In de WTO moeten bovendien ook de ‘consumer concerns’ worden behandeld. De burger, zegt Tazelaar, is immers bezorgd over onder meer het welzijn van dieren. Verder zal worden onderhandeld over vrijere toegang tot de markt, een verlaging van de exportrestituties en een verlaging van de interne steun.

© 1999. Aan de teksten van de Internetsite van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (www.pve.nl) kunnen géén rechten worden ontleend. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite waarnaar onder www.pve.nl wordt verwezen.

Deel: ' 'Nederlands landbouwbeleid moet internationaal beleid zijn' '
Lees ook