Modellenwet versoepeld
12 Januari 2000

Het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp kan in de Benelux als model worden beschermd. Dit gebeurt door een depot in het modellenregister. Er ontstaat dan een exclusief recht, waardoor de houder van de registratie kan optreden tegen identiek of nagenoeg identiek gebruik. Het uiterlijk van het product moet wel nieuw zijn. Deze regel leidde in het verleden tot problemen, zodat hij per 1 mei gewijzigd is.
Als Auping een nieuw bed ontwerpt, kan het bedrijf het uiterlijk door een registratie in het modellenregister beschermen. Om een geldig recht op het nieuwe ontwerp van het bed te laten ontstaan stelt de Benelux-Modellenwet de eis dat het uiterlijk nieuw is. Dat is natuurlijk niet het geval als het model al is opgenomen in het register. Of als het al op de markt is, of bekend bij belanghebbenden, bijvoorbeeld door het te laten zien op een tentoonstelling. Ook is het model niet nieuw als een (nagenoeg gelijk) uiterlijk in de laatste vijftig jaar al op de markt was of bekend was bij belanghebbenden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederlands Octrooibureau over versoepeling Modellenwet '
Lees ook